Obert el període d’al·legacions per al decret que incorpora més opcions de gènere als registres municipals

Fins al 26 d’abril estarà obert el període d’exposició pública que permet presentar al·legacions i aportacions al Decret d’Alcaldia que garanteix el dret de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb què s’identifiquen.

26/03/2019 17:18 h

Ajuntament de Barcelona

El 13 de març es va publicar al BOPB l’aprovació provisional de la nova normativa, que romandrà exposada al públic per tal que les persones interessades la puguin consultar, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, a la Direcció de Serveis de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona (plaça de Sant Miquel, 4-5, Edifici Novíssim, 4a planta). Les aportacions i al·legacions s’han de presentar mitjançant una instància al Registre municipal.

Ampliació de les opcions de gènere i nou camp nominal

La nova regulació fa possible el tractament administratiu de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals d’acord amb el nom i el gènere amb què s’identifiquen.

En els casos en què s’hagi d’especificar el gènere, a les opcions home i dona s’afegeixen home trans, dona trans i cap de les anteriors, per evitar que la modificació mantingui restriccions d’identitat de gènere.

Pel que fa al nou camp nominal, es podrà especificar el nom amb què la persona vol que l’Administració la reconegui, que estarà a disposició de tothom. Quant a les persones menors d’edat, podran emplenar aquest camp amb el consentiment de tutors i tutores legals.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades