Així quedarà regulada la zona de baixes emissions permanent

Per millorar la salut mediambiental i reduir les emissions dels contaminants dels vehicles de motor en un 30%, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions permanent tots els dies feiners, de 7.00 a 20.00 hores. Una ordenança municipal regularà la restricció de la circulació i les sancions als vehicles sense etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT). Es calcula que en els pròxims quatre anys la mesura afectarà uns 125.000 vehicles.

16/09/2019 18:14 h

Ajuntament de Barcelona

VÍDEO. Ada Colau: “Estem parlant d’una zona que suposa vint vegades l’extensió de Madrid Central, que preveiem que inicialment afectarà, a partir del mes de gener, 50.000 vehicles cada dia dels més contaminants.”

Coincidint amb la Declaració de l’emergència climàtica a la ciutat, l’1 de gener de 2020 es posarà en marxa la zona de baixes emissions permanent, amb l’objectiu de reduir els contaminants, NO2 i PM10, i millorar la qualitat de l’aire de Barcelona.

La contaminació, causa de mort prematura

Segons l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. Els vehicles motoritzats generen el contaminant principal de la ciutat, el diòxid de nitrogen (NO2), al qual està exposat habitualment el 48% de la població de la ciutat en uns valors superiors als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Així, l’Ajuntament de Barcelona sancionarà els vehicles que sense etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) circulin per la zona de baixes emissions permanent, una àrea de 95 quilòmetres quadrats entre les rondes de Dalt i del Litoral que inclou Barcelona i cinc municipis circumdants.

Per fer-ho possible, l’Ajuntament de Barcelona, els municipis de l’Hospitalet, Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han portat a terme accions conjuntes de senyalització i d’informació a la ciutadania sobre la zona de baixes emissions.

Quins vehicles afectarà la zona de baixes emissions permanent?

Tots els vehicles de les categories L, M i N —motos, turismes, furgonetes, autobusos, autocars i camions— que vulguin circular per la zona de baixes emissions hauran de tenir el distintiu ambiental de la DGT que certifica que el vehicle és apte per circular-hi.

Amb la mesura es calcula que deixaran de circular uns 50.000 vehicles al dia que no disposen del distintiu ambiental de la DGT. Es preveu que al cap de quatre anys hagin deixat de circular 125.000 vehicles per la ciutat.

No és obligatori que els vehicles portin el distintiu enganxat, però això facilita la tasca de control de la Guàrdia Urbana, que, per mitjà de càmeres de videovigilància instal·lades a les entrades i sortides de la ciutat i a l’interior del nucli urbà, comprovarà les matrícules dels vehicles i sancionarà els que no siguin aptes.

Si no us ha arribat el distintiu ambiental de la DGT, comproveu si el vostre vehicle és apte i informeu-vos sobre com podeu aconseguir l’etiqueta al web municipal de Qualitat de l’Aire.

Quines sancions s’aplicaran?

Les sancions es dividiran en lleus, greus i molt greus i oscil·laran entre els 200 i 1.800 euros. En cas de reincidència, en el període d’un any les sancions podrien incrementar-se en un 30%.

Quins vehicles n’estan exempts?

Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d’emergències i els serveis municipals essencials.

Hi haurà alguna moratòria per als vehicles professionals?

L’ordenança preveurà la concessió de moratòries temporals, d’un any de durada, perquè els vehicles professionals i de mercaderies s’adaptin als requeriments de l’ordenança.

Calendari de l’entrada en vigor de l’ordenança

Després d’un procés obert amb més de 230 participants per elaborar l’ordenança, a l’octubre es presentarà la normativa a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i el novembre s’obrirà un període d’exposició pública que acabarà amb la votació de l’ordenança en el Plenari municipal de desembre.

Notícies relacionades