Més del 90% dels centres d’ensenyament obligatori han visitat algun equipament cultural

Un estudi de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) presentat a les Jornades sobre Cultura i Educació, amb motiu del Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023, constata que els centres educatius visiten, de mitjana, tres espais culturals i fan tretze visites per curs.

30/11/2023 19:55 h

Ajuntament de Barcelona

Al llarg del curs 2021-2022, un total de 174.176 alumnes, sobretot dels centres públics, van visitar algun museu, biblioteca, teatre o auditori. Així es desprèn de l’estudi elaborat pel Gabinet Tècnic de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona amb la sociòloga i analista de dades Laura Morató.

L’estudi va analitzar 62 equipaments culturals de la ciutat, entre museus, teatres, auditoris i biblioteques, tots ells espais municipals o bé amb aportació municipal, i 442 centres educatius barcelonins que imparteixen ensenyaments obligatoris. 

La primera conclusió és que el 91,2% del total dels centres educatius havien visitat algun dels equipaments analitzats. De mitjana, els centres estudiats han fet tretze visites a 4,33 equipaments culturals per curs.

Les conclusions més significatives de l’estudi són que l’alumnat de centres públics, especialment els estudiants d’educació primària, són els que visiten més els equipaments culturals, i que els diversos centres mostren una gran fidelitat a la biblioteca del seu districte.

Etiquetes associades a la notícia