Com es veu Barcelona? Estabilitat política, bons serveis i agenda social

Segons l'Enquesta de serveis municipals de Barcelona —la més gran que fa el consistori, basada en 6.000 entrevistes personalitzades—, l'Ajuntament és la institució més ben valorada pels barcelonins i les barcelonines, que a més consideren que la ciutat millora respecte a l'any anterior i que ho seguirà fent en el futur, i dona bona nota als serveis municipals. Entre les diferents preocupacions, la relativa al turisme es dispara en tot el territori i creix lleugerament la que fa referència a l'accés a l'habitatge.

06/11/2017 17:08 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona obté la millor valoració (6,4 sobre 10) de la sèrie històrica d’aquesta enquesta. Un 84,6% de la ciutadania aprova la gestió municipal, amb un creixement de gairebé dos punts de la gestió en l’àmbit econòmic, que se situa en el 43,4%. Un 37,1% dels entrevistats pensen que la ciutat ha millorat respecte a l’any passat i la satisfacció de residir a Barcelona continua sent molt positiva, amb una nota de 7,8 sobre 10.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat: “L’enquesta fa evident que Barcelona es percep com una ciutat que gestiona bé i amb rigor des del punt de vista econòmic, que garanteix estabilitat econòmica i que, alhora, està preocupada per l’agenda social.”

La ciutadania demana als gestors municipals millores relacionades amb aspectes de proximitat com ara la neteja, reduir i gestionar millor el turisme o facilitar l’accés a l’habitatge, a més de continuar millorant en equipaments i serveis.

Precisament, els serveis municipals consoliden una bona valoració, ja que tretze d’aquests serveis obtenen una nota mitjana superior a la de l’any passat. Hi sobresurten les bones valoracions d’equipaments com ara la xarxa de biblioteques públiques, els centres cívics o els mercats municipals. Per primera vegada s’ha demanat l’opinió sobre el Tram, que es converteix en el transport amb la millor nota (7,2 sobre 10), per sobre del metro (7,1), l’autobús (7,0) o el Bicing (6,2).

Preocupacions principals

El turisme se situa com a principal preocupació de ciutat, ja que pràcticament dobla els resultats de l’any passat —del 8,1% del 2016 al 15,6% d’enguany— i lluny dels que obtenen l’atur i les condicions laborals (8,6%), la circulació i el trànsit (7,3%) o l’accés a l’habitatge (6,7%). Dins d’aquest darrer punt, la preocupació principal de barcelonines i barcelonins és el preu de l’habitatge en general i l’augment dels preus dels lloguers.

L’Enquesta de serveis municipals es va fer mitjançant 6.000 entrevistes presencials a la llar entre el 4 d’abril i el 27 de juny, abans dels atemptats del 17 d’agost.

Més informació