Com funciona... la T-Verda, la targeta de viatge més ecològica

Un abonament de transport molt especial s'ha afegit a la gamma de títols amb què es pot viatjar per les xarxes de metro i autobús. En detallem les característiques en deu punts.

10/10/2017 14:53 h

Ecologia Urbana

La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les 6 zones tarifàries delimitades a partir de la zona tarifària 1

Què és la T-Verda?

És una iniciativa per potenciar una mobilitat més sostenible, tot minimitzant el trànsit rodat, l’ocupació de l’espai públic i millorar la qualitat de l’aire. Té la forma d’un títol de transport personal i intransferible que permet al seu titular fer viatges il·limitats i gratuïts durant tres anys en els transports integrats a les sis zones tarifàries de l’ATM. Per tant, val al metro, l’autobús, el tramvia, els Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Ha d’anar acompanyada del DNI/NIE original o d’una fotocòpia compulsada.

Quins requisits s’han de complir per obtenir-la ?

Ser major d’edat, estar empadronat en algun dels prop de 300 municipis de l’àmbit ATM i acreditar que has portat a desballestar un vehicle contaminant sense etiqueta ambiental del qual siguis titular. Un altre requisit és haver pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en algun d’aquests municipis. I no s’ha d’haver adquirit cap vehicle durant els sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Qualsevol vehicle que es porti a desballestar dona dret a una T-Verda?

No tots, només els turismes de gasolina o gas matriculats abans del 2000, i en el cas dels dièsel, abans del 2006. Si ets usuari d’una motocicleta o un ciclomotor també pots adquirir una T-Verda. La motocicleta que portis a desballestar hauria d’estar matriculada abans del juliol del 2004, i en el cas d’un ciclomotor, abans del 17 de juny del 2002. El titular de la T-Verda serà el mateix que el del vehicle desballestat.

Es pot cedir la T-Verda?

Encara que sigui un títol intransferible, es pot cedir una única vegada a qualsevol membre de la unitat familiar (ha de ser cònjuge o fill menor de 18 anys). Ni el sol·licitant ni el beneficiari de la targeta poden comprar-se un vehicle en els tres anys posteriors a l’adquisició de la targeta. En cas de cessió, tots dos han de complir l’ordenança.

Quins tràmits s’han de fer per sol·licitar-la?

Al web de l’AMB hi ha els impresos de sol·licitud que s’han d’omplir i les instruccions per adjuntar-hi el certificat de desballestament del vehicle. Des de la resta de l’àmbit ATM la tramitació es pot fer als centres d’atenció de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). Encara que la vigència de l’abonament sigui triennal, cada any es renova el certificat per ratificar que no has adquirit cap nou vehicle.

Té cost la tramitació?

No, és gratuïta.

Un cop tramitada la T-Verda, com s’obté i quant dura?

L’abonament arriba a casa del titular per correu certificat en un termini d’entre un i dos mesos. La vigència és de tres anys. La mesura no té una data de finalització.

El titular d’una T-Verda pot adquirir un cotxe elèctric zero contaminant?

No, el compromís és de no adquirir cap vehicle durant els tres anys de vigència de la targeta.

Quants diners estalvies canviant un vehicle contaminant per una T-Verda?

Segons l’AMB, els que eren titulars d’un vehicle de gasolina s’estalvien 4.000 euros l’any, els d’un dièsel 3.750 i els d’una moto 1.350 euros.

On es poden fer consultes i ampliar la informació?

Al telèfon gratuït 900 70 00 77, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h. També al web de Mobilitat de l’AMB.