Com podeu comunicar una incidència, una queixa o un suggeriment a l’Ajuntament de Barcelona?

Hi ha diversos canals telemàtics a disposició de la ciutadania per comunicar una incidència a l’espai públic, presentar una queixa o fer un suggeriment a l’Ajuntament de Barcelona i que es puguin resoldre de la manera més ràpida i eficient.

18/03/2021 16:06 h

Ajuntament de Barcelona

Portal d’atenció en línia

El web d’atenció en línia s’ha simplificat per poder-hi introduir fàcilment qualsevol petició d’informació, fer una consulta, tramitar una queixa, enviar un suggeriment o comunicar una incidència a la via pública o amb un servei municipal. El portal inclou un cercador intel·ligent per facilitar i millorar la comunicació entre l’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania, i així es pot derivar correctament la petició a l’equip de resolució corresponent.

L’aplicació “Barcelona a la butxaca”

Des de dispositius mòbils també podeu tramitar una queixa o comunicar una incidència còmodament gràcies a la nova aplicació municipal “Barcelona a la butxaca”, que, a més d’aplegar informació d’actualitat, serveis, tràmits i tota la cultura de la ciutat, permet una comunicació àgil amb els serveis municipals encarregats de resoldre les incidències detectades.

Atenció telefònica

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania el telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de la ciutat de Barcelona), on es pot traslladar una queixa o informar de desperfectes o del mal funcionament d’un servei municipal, i també ofereix informació sobre equipaments, actes i serveis de l’àmbit metropolità.

La importància de respectar els canals adequats

Comunicar aquest tipus d’informació a l’Ajuntament pels canals indicats, i no per d’altres, és imprescindible per poder garantir l’eficiència i donar una bona resposta a la ciutadania. Aquests canals permeten derivar el missatge als departaments responsables i activar ràpidament els serveis necessaris per a la resolució, alhora que generen automàticament un codi per a cada cas, que permet fer un seguiment detallat de cada consulta, queixa, avís o suggeriment, fins a la resolució. Tot això no és possible si es comunica la incidència o es transmet una queixa per altres vies, com poden ser els perfils municipals a les xarxes socials.

Heu detectat una mala praxi?

Si detecteu una mala praxi a l’Ajuntament de Barcelona i en podeu aportar proves, la Bústia Ètica i de Bon Govern garanteix la confidencialitat i l’anonimat. Podeu fer que s’investigui el cas i que s’actuï per millorar la integritat del sector públic, fer el seguiment de la comunicació a través d’un canal segur i parlar amb l’òrgan gestor de la bústia, que és independent en l’exercici de les seves funcions.

Etiquetes associades a la notícia