Compra d’un edifici al barri de Sants per ampliar el parc de lloguer assequible

L’Ajuntament ha exercit el dret de tanteig per aturar una operació de compravenda entre privats d’un edifici d’habitatges al carrer de la Ferreria, 26, al barri de Sants. L’adquisició suposa una inversió municipal de 2,2 milions d’euros per tal d’evitar una possible operació de gentrificació i l’expulsió de nou famílies del barri.

05/12/2019 18:12 h

Ajuntament de Barcelona

Aquesta és la primera operació de venda d’un immoble sencer entre privats que l’Ajuntament atura gràcies a la declaració de tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, que es va establir a finals del 2018.

L’edifici adquirit inclou tretze habitatges i dos locals comercials d’aproximadament 100 metres quadrats cada un. Els dos locals estan buits i es preveu que es destinin a dinamitzar el teixit associatiu del barri. Pel que fa als habitatges, quatre estan buits i n’hi ha nou amb inquilins, que passaran a tenir un contracte de lloguer en règim de lloguer d’habitatge públic de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB).

En general la finca es troba en un bon estat de conservació i només es preveu fer obres d’adequació de caràcter menor als habitatges que actualment es troben buits.

Un total de 23 edificis en 4 anys

Des del 2015 ja s’han fet 23 operacions de compra de blocs sencers d’habitatges, que han permès incrementar el parc d’habitatge públic fins a 414 pisos nous, que es destinen a lloguer social i a la Mesa d’Emergència Social. A més, també s’han comprat altres pisos d’altres finques. En total els habitatges adquirits a través de la compra i la cessió de l’usdefruit des de l’inici del mandat anterior és de 749 habitatges.

Actualment hi ha en marxa 65 promocions d’habitatge públic, que s’afegeixen a un total de 4.3696 habitatges. D’aquestes promocions, 44 les construeix l’IMHAB i sumen un total de 3.228 habitatges. Les altres 21 promocions, que sumen un total de 1.141 habitatges, són promocions delegades, és a dir, l’Ajuntament ha posat el sòl a disposició de cooperatives, fundacions o societats mercantils amb dret de superfície de 75 anys. Amb aquest sistema l’Ajuntament conserva sempre la propietat del terreny.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades