Compromís cap a la neutralitat climàtica el 2030

S’ha aprovat l’Acord climàtic de ciutat, un document que preveu tot un seguit de mesures encaminades a aconseguir la neutralitat climàtica el 2030 i que fomenta la descarbonització. A més, l’acord s’ha presentat a la Comissió Europea, un pas necessari per obtenir el segell de la missió europea “Cent ciutats intel·ligents i climàticament neutres el 2030”, que permetrà aconseguir avantatges en el finançament amb fons europeus.

15/09/2023 14:48 h

Regina Navarro

Barcelona és una de les cent ciutats seleccionades per participar en aquesta iniciativa, que permetrà accelerar la transició energètica i climàtica de la ciutat. Les mesures per aconseguir-ho queden plasmades en l’Acord climàtic de la ciutat, que marca les línies i els sectors clau per al funcionament de la ciutat i que són els principals generadors de gasos amb efecte d’hivernacle.

Un d’aquests sectors és el de la mobilitat, i l’acord fa una aposta pel transport públic i l’impuls de les zones park and ride en col·laboració amb altres administracions, així com el foment de la mobilitat a peu i en bicicleta. Pel que fa al sector de la construcció, remarca que cal avançar en nous sistemes que protegeixin de les temperatures extremes i treballar amb materials i tecnologies que afavoreixin la descarbonització.

En referència al sector energètic, el document preveu fomentar la implantació d’energies renovables als edificis municipals i la creació de comunitats energètiques d’autoconsum en l’àmbit privat.

Finalment, el document aborda la necessitat de minimitzar la generació de residus, promoure sistemes alternatius d’abastament d’aigua i incrementar el nombre d’espais verds, així com aprofitar les façanes, les cobertes i els espais interiors per incrementar la vegetació.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades