Coordinació municipal dels serveis funeraris durant la crisi sanitària

Mentre duri la crisi sanitària per la Covid-19 s’estableix un protocol de coordinació de tots els serveis funeraris de la ciutat per agilitar la tramitació, i s’estableix un preu bàsic de servei comú per a tots els casos

28/03/2020 12:44 h

Ajuntament de Barcelona

Des del 13 de març, i d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma, el Govern de la Generalitat ha ordenat la suspensió de les activitats de vetlla tant als tanatoris públics com als privats. A aquesta mesura s’hi afegeix ara la restricció en l’acompanyament dels difunts en la destinació final, que fins ara podien fer fins a dues persones per difunt.

Per aquest motiu, i tenint en compte la tensió emocional que provoca la impossibilitat d’acompanyar els difunts en el moment del comiat, s’ha posat en marxa un telèfon de suport emocional, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

S’estableix un preu unitari del servei bàsic
de 2.450 euros
que inclou el trasllat i l’enterrament o incineració

D’altra banda, un cop se superi la crisi sanitària dins dels recintes s’habilitaran espais perquè els familiars puguin fer un acte de comiat, sense cap cost.

S’ha establert una taula de coordinació operativa, formada pel Consorci de Salut, les operadores funeràries i la societat Cementiris de Barcelona, per assegurar que hi ha la capacitat necessària en tot moment per fer front a l’increment sobtat del nombre de defuncions. També s’està treballant la possibilitat d’instal·lar un nou forn crematori a les instal·lacions del cementiri de Montjuïc.

PREGUNTES FREQÜENTS

Quant costa el servei funerari?
S’estableix un preu unitari de servei bàsic de 2.450 euros per a tots els decessos, que inclou el trasllat i custòdia del difunt fins a les dependències dels serveis funeraris i l’enterrament o incineració, segons l’opció que triï la família. En el cas de les incineracions, inclou l’urna i l’entrega de les cendres al domicili familiar. Si volen, les famílies poden pactar un servei superior.
En cas de tenir contractada una assegurança de decés, es poden triar lliurement els serveis i productes a contractar. Si no s’exhaureix tot el capital assegurat, es té dret a demanar el retorn del capital sobrant.

Com es poden recollir les cendres d’un familiar?
El personal de Cementiris de Barcelona lliurarà gratuïtament les cendres de la persona difunta en una urna al domicili familiar el dia que hagi concertat amb la família.
Si les famílies ho sol·liciten, les cendres es poden guardar en custòdia al cementiri de Montjuïc, sense cap cost addicional, fins que acabi la situació de confinament.

Quan es podrà anar a posar flors al nínxol familiar?
Una vegada s’aixequin les recomanacions de confinament, els cementiris tornara a obrir les portes.

Si les famílies no tenen nínxol però en volen un, se’ls podrà facilitar?
Sí. Hi ha disponibilitat de sepultures en diferents recintes de la ciutat de Barcelona, sobretot als cementiris de Montjuïc i Collserola.

És obligatori incinerar les persones que han mort per Covid-19?
No és obligatori. Els difunts es poden enterrar a la sepultura familiar. La prestació bàsica ha de permetre triar entre enterrament o incineració, sempre que hi hagi disponibilitat.

Com es pot tenir la certesa que han enterrat un familiar a la sepultura familiar o que l’han incinerat?
El personal que dugui a terme l’enterrament o la incineració farà en tots els casos una fotografia del procés que permeti la identificació del difunt. Aquest document gràfic es guardarà juntament amb l’expedient de cada servei per poder-lo mostrar a la família en cas que ho sol·liciti.

Què passa si el difunt no té familiars i ningú no en reclama el cos?
Es tramitarà com un servei de beneficència.

 

Etiquetes associades a la notícia