Creix el percentatge de dones emprenedores a Barcelona

Segons el darrer informe de l’OMD, l'any 2022 va augmentar en un 2% el percentatge de dones emprenedores a la ciutat respecte l'any anterior, arribant al 42%. Pel que fa distribució territorial, Sant Martí va ser el segon districte que concentrava el nombre més alt de persones emprenedores, amb un 13,6%.

10/04/2024 14:49 h

Ajuntament de Barcelona

Per setè any consecutiu, l’Oficina Municipal de Dades (OMD) ha publicat l’estudi l’“Emprenedoria a Barcelona 2022”, que ofereix una visió del perfil emprenedor a la ciutat, analitzant les persones treballadores del règim d’autònoms de la Seguretat Social.

Aquestes dades ofereixen una visió complementària de la informació que es publica en el marc del projecte acadèmic Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que constitueix la font estadística de referència internacional sobre l’emprenedoria, però que no ofereix dades a escala municipal.

Seguint la metodologia del projecte GEM, s’identifiquen les persones emprenedores a la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) seleccionant les que són treballadores del règim d’autònoms de la Seguretat Social que inicien una activitat la durada de la qual comprèn un període de fins a 42 mesos.

Els indicadors més destacats 

Segons l’informe, Barcelona tenia l’any 2022 un total estimat de 40.875 persones emprenedores residents a la ciutat, prop de dos terços del total de l’àrea metropolitana (65%) i més de la quarta part de Catalunya (26%). D’aquestes persones emprenedores, 17.175 eren dones i 23.700 eren homes.

El pes de les dones emprenedores ha crescut en uns dos punts percentuals en el 2022 i se situa en el 42%. En canvi, el col·lectiu d’homes emprenedors experimenta un descens significatiu (-7,6%), després de marcar màxims en el 2021.

Per franges d’edat, el nombre de persones emprenedores de 18 a 39 anys  (21.100 persones) s’ha estabilitzat a la ciutat en relació amb el 2021 i representa el 51,6% del total, amb un lleuger predomini sobre les de 40 a 64 anys (19.775 persones).

La taxa d’activitat emprenedora a la ciutat, del 3,9%, es manté relativament estabilitzada en els darrers anys i se situa només dues dècimes per sota del nivell del 2021 i el 2019. El sector dels serveis continua sent el principal entre les persones emprenedores residents a la ciutat, que suposa un 89,2%.

Les persones emprenedores de Barcelona el 2022 seguien sent majoritàriament de nacionalitat espanyola: 22.850 persones, que representen el 55,9% del total. Tot i això, la seva participació sobre el total ha tendit a la baixa, mentre que la dels estrangers ha evolucionat a l’alça i ja representen el 44,1% del total. La taxa d’activitat emprenedora de la població estrangera (6%) dobla la de les persones de nacionalitat espanyola (3%).

En relació a la distribució territorial, l’Eixample concentra el nombre més alt de persones emprenedores (16,8%), de forma coherent amb el pes de la població resident, seguit de Sant Martí (13,6%) i Sarrià – Sant Gervasi (10,5%). L’evolució més positiva ha estat la de Gràcia, amb un increment del nombre de persones emprenedores del 8,3% en relació amb el 2021, seguit de Ciutat Vella (+3,9%) i les Corts (+1,3%).