Creix la renda disponible de les llars barcelonines

La renda disponible de les llars de Barcelona va augmentar un 10,6% el darrer trimestre del 2023 en relació amb el mateix període de l’any anterior, segons l’informe que publica trimestralment l’Oficina Municipal de Dades. La taxa interanual se situa en el 12,2%, més de 7 punts percentuals per sobre de la registrada l’any 2022 (4,8%).

14/04/2024 09:33 h

Ajuntament de Barcelona

Segons l’informe, la renda primària, que no té en compte el sector públic, també té una dinàmica positiva, quasi cinc punts per sobre de la taxa de l’any anterior (7,4%).

La remuneració dels assalariats creix un 7,5%, i les prestacions socials, un 8,5%, xifres molt similars a les de l’any anterior. Les rendes mixtes (ingressos dels professionals i rendes de la propietat) mostren un dinamisme molt superior (16%). La meitat dels recursos provenen del treball assalariat (50,7%), seguit de les rendes mixtes (30,4%) i de les prestacions socials (18,9%).

La renda disponible nominal supera en un 22% el nivell del 2019, encara que la millora de la capacitat adquisitiva de les llars ha estat més moderada, només un 5% més que abans de la pandèmia, per efecte de l’elevada inflació.

Etiquetes associades a la notícia