Desactivat l’avís preventiu de contaminació per PM10

Atesa l’evolució favorable de les condicions atmosfèriques des de l’activació de l’avís preventiu del 18 de setembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha desactivat aquest dimarts, 19 de setembre, l’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10.

19/09/2023 12:14 h

Ajuntament de Barcelona

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dimarts, 19 de setembre, l’avís preventiu d’episodi de contaminació per nivells alts de PM10 a l’àrea de Barcelona.

Durant el dia d’ahir els nivells de PM10 van disminuir a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i els models de previsió meteorològica han estat favorables.

Dispositiu municipal 

Com que els nivells contaminants en l’aire s’han reduït, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat la sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per nivells alts de contaminació atmosfèrica mentre dura l’episodi. Aquestes mesures són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Què són i com s’originen les PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.