Desactivat l’avís preventiu de contaminació per PM10

Atesa l’evolució favorable de les condicions atmosfèriques des de l’activació de l’avís preventiu de dijous, 8 de febrer, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha desactivat aquest divendres, 9 de febrer, l’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10.

09/02/2024 10:19 h

Ajuntament de Barcelona

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest divendres, 9 de febrer, l’avís preventiu d’episodi de contaminació per nivells alts de PM10 a l’àrea de Barcelona.

Durant el dia d’ahir els nivells de PM10 van disminuir a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i els models de previsió meteorològica han estat favorables.

Dispositiu municipal 

Com que els nivells contaminants en l’aire s’han reduït, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest divendres, 9 de febrer, la sèrie de mesures temporals previstes al Protocol d’actuació per nivells alts de contaminació atmosfèrica mentre dura l’episodi. Aquestes mesures són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Què són i com s’originen les PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Etiquetes associades a la notícia