Dia Mundial del Lupus

Dimecres 10 de maig es va celebrar el dia mundial del Lupus, l'Ajuntament de Barcelona es va sumar a la celebració amb la il·luminació de les Fonts Bessones de plaça Catalunya, la font de passeig de gràcia, la font diana i la font de rambla Catalunya, de 21:00 a 22:00 del vespre van estar il·luminades de color lila per tal de donar visibilitat a la malaltia i manifestar el seu suport.

10/05/2017 13:53 h

barcelona.cat

L’associació Catalana del Lupus (ACLEG), hi va ser present en diversos punts de la ciutat amb taules informatives i accions que ajuden a posar de manifest la malaltia, així com una concentració a  plaça Catalunya en front de les fonts il·luminades.

El Lupus és una malaltia autoimmune provocada per un excés d’anticossos que ataquen algunes cèl·lules i òrgans, afectant-los i causant brots que es manifesten en diferents símptomes, com dolors musculars i articulars, pèrdua de pes, febre, cansament, taques a la pell per l’exposició solar… Aquests brots es presenten de forma greu o lleu i difereixen en intensitat i duració. Les afeccions més freqüents són les renals, cardíaques, pulmonars, articulars, neurològiques i cutànies. L’origen és encara desconegut, encara que es pensa que pot tenir una base genètica amb la influència de factors ambientals i/o hormonals.