Distribució de dispositius per facilitar l’educació en línia a l’alumnat més vulnerable

El Consorci d’Educació de Barcelona repartirà els propers dies 5.300 dispositius connectats a la xarxa a l’alumnat en una situació de vulnerabilitat més gran per pal·liar les desigualtats de la bretxa digital i permetre’ls accedir a l’educació en línia durant el tercer trimestre del curs.

15/04/2020 18:19 h

Ajuntament de Barcelona

El Consorci d’Educació de Barcelona ha adquirit 3.000 tauletes amb targeta SIM, que s’afegeixen als 2.267 dispositius amb connexió a la xarxa que pertanyen a centres de la ciutat i que cedeix el Departament d’Educació.

La distribució es farà d’acord amb cada centre segons la seva realitat, amb criteris de prioritat als cursos de sisè de primària i de primer d’ESO, en el marc del Pla contra la segregació escolar.

Paral·lelament, es treballa també en la recollida i posada a disposició de l’alumnat de Barcelona d’altres partides de tauletes procedents de particulars o d’iniciatives privades.

Etiquetes associades a la notícia