Teniu un tràmit pendent? Estalvieu temps amb el servei de cita prèvia

El servei de cita prèvia de l’Ajuntament és una eina molt útil per programar visites presencials en equipaments municipals per fer tràmits, consultes i gestions. Podeu concertar la cita per internet, escollir el dia i l’hora que us vagi millor i estalviar-vos cues.

17/10/2019 17:22 h

Ajuntament de Barcelona

L’Oficina Virtual de Tràmits permet accedir a totes les gestions que es poden fer de manera telemàtica a l’Ajuntament de Barcelona, com ara la domiciliació bancària dels tributs anuals, la consulta prèvia d’expedients d’obra o el tràmit de cita prèvia. En aquest últim cas, cal tenir en compte que no es pot demanar una cita per al mateix dia.

Si voleu concertar una cita prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, a la seu electrònica trobareu diverses oficines de tramitació en les quals podreu fer la sol·licitud. Podeu demanar una cita a qualsevol oficina d’atenció ciutadana (OAC) per sol·licitar informació general i per dur a terme diversos tràmits:

  • Gestions relacionades amb el Padró municipal d’habitants de la ciutat
  • Consultes o tramitacions sobre imposts, taxes, preus públics, multes, certificats i al·legacions a la hisenda municipal
  • Permisos d’obres
  • Permisos d’activitat i d’ocupació de la via pública
  • Obtenció de la targeta de veí del Park Güell i inscripció al registre Gaudir Més
  • En matèria d’urbanisme, tramitacions sobre llicències, certificats i al·legacions
  • Obtenció del certificat digital Idcat
  • Presentació i registre de sol·licituds sobre subvencions, premis i ajuts
  • Presentació i registre de qualsevol tipus de documentació adreçada a l’Ajuntament de Barcelona
  • Presentació i registre de qualsevol tipus de documentació adreçada a altres administracions públiques (finestreta única)

A més de concertar una cita prèvia per a aquests tràmits, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel podeu sol·licitar una cita per demanar informació sobre tributs de la Generalitat o per fer altres gestions relacionades amb la recepció d’autoliquidacions de l’impost de transmissions patrimonials i de l’impost de successions i donacions, l’emissió de cartes i de certificats de pagament o la recollida de dades del contribuent.

Per a la ciutadania i també per a les empreses

També es pot demanar una cita prèvia a l’Oficina d’Atenció a les Empreses. En aquest cas, es pot sol·licitar dia i hora al Servei d’Acompanyament Municipal per iniciar una activitat a Barcelona, per fer consultes sobre els plans d’usos dels districtes, per a l’informe del Pla especial d’allotjaments turístics (PEUAT) o per presentar sol·licituds per a emprenedors, autònoms i empresaris en diferents programes de la ciutat.

A més, es pot programar una cita prèvia en una oficina d’habitatge per demanar ajuts o assessorament i informació general i per fer tràmits relacionats amb la borsa de lloguer d’habitatges, les cèdules d’habitabilitat, l’habitatge protegit o la rehabilitació.

Totes les cites prèvies que s’hagin sol·licitat es poden consultar o cancel·lar, en cas que no s’hi pugui assistir.

Podeu buscar el tràmit que vulgueu formalitzar, demanar una cita prèvia o consultar l’agenda de tràmits al web https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca.

Etiquetes associades a la notícia