Estratègia per maximitzar el retorn social del turisme als barris

L’Estratègia territorial de gestió turística recull les principals necessitats i prioritats dels districtes quant a la gestió del turisme i és un full de ruta concebut per maximitzar el retorn social del turisme en el territori. Per finançar aquesta estratègia s'hi destinaran 1,8 milions d'euros anuals, procedents de la recaptació de l'impost d'estades en establiments turístics a la ciutat.

13/05/2018 11:25 h

Ajuntament de Barcelona

El document inclou un total de 261 mesures basades en les prioritats consensuades per cada districte i dona així protagonisme al territori en les polítiques turístiques emmarcades en el Pla estratègic de turisme 2020.

El pla persegueix que el turisme tingui un efecte multiplicador en les activitats comercials i en altres sectors econòmics de cada barri, posar en relleu i difondre els actius del territori per a visitants i residents per desconcentrar-ne les visites i mitigar els efectes negatius del turisme tant amb la regulació com amb l’enfortiment de la responsabilitat i la sostenibilitat turística, a fi de garantir la convivència amb la vida quotidiana de la ciutadania.

L’estratègia inclou demandes de tots els districtes, tot i que el nombre i la naturalesa d’aquestes demandes varia segons el grau d’incidència del turisme en cada territori. Alguns dels projectes que s’hi inclouen són la gestió integrada dels espais de gran afluència com la Sagrada Família o el Park Güell, actuacions per convertir el Camp Nou i el Museu Joan Gamper en una palanca de dinamització socioeconòmica, la gestió del Turo de la Rovira des d’una perspectiva de ciutat o la recuperació de la muntanya de Montjuïc com a pulmó de la ciutat.

L’Estratègia territorial de gestió turística es presentarà com a mesura de Govern en la propera Comissió d’Economia i Hisenda.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades