Desactivat l’episodi de contaminació per PM10

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dilluns, 27 de gener, l’episodi de contaminació per nivells alts de PM10 a l’àrea de Barcelona.

27/01/2020 11:08 h

Ajuntament de Barcelona

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dilluns, 27 de gener, l’episodi de contaminació per nivells alts de PM10 a l’àrea de Barcelona.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) va registrar dissabte, 25 de gener, a l’àrea de Barcelona un nivell de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) que sobrepassava el llindar d’alerta i es va activar l’episodi de contaminació.

Dispositiu municipal desactivat

Com que els nivells contaminants en l’aire s’han reduït, l’Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dilluns, 27 de gener, la sèrie de mesures temporals previstes al protocol d’actuació per nivells alts de contaminació atmosfèrica mentre dura l’episodi. Aquestes mesures són les següents:

  • Reg de parcs i places no asfaltats.
  • Increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
  • Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i a les zones verdes.
  • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.

Què són i com s’originen les PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades