El Pla de Barris posa en marxa 30 projectes amb el veïnat per reivindicar la memòria popular

Trinitat Vella comptarà amb nous arxius digitalitzats amb material fotogràfic i audiovisual inèdit i el Bon Pastor tindrà el futur Centre d’Interpretació de les Cases Barates de la mà del MUHBA.

03/05/2018 13:52 h

Districte Sant Andreu

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Barris i el comissionat de Programes de Memòria, s’ha marcat com a objectiu posar en valor les diferents memòries populars de
Barcelona, dels seus barris i dels moviments i lluites veïnals que han donat forma a la ciutat
actual i fer-ho de la mà de la seva gent, entitats o associacions.

La majoria dels barris del Pla de Barris tenen una història i un patri moni sovint silenciats, i la
ciutat té un deute des de fa molt amb les persones que hi viuen. Reivindicar i mantenir
aquesta memòria i aquest patrimoni és necessari per entendre el present i pensar entre
totes i tots com ha de ser el futur de tothom que conforma el barri.

Per això, un dels eixos clau del Pla de Barris és impulsar la recuperació d ́aquesta memòria i/o recolzar les accions que el veïnat ja està portant a terme per reivindicar-la. Aquest és un àmbit clau per ajudar a crear identitat, sentiment de pertinença i orgull de barri, a conèixer perquè els barris són com són, a veure el barri en relació a la ciutat, ajudar a trobar un tema al voltant del qual el veïnat té molt a dir, i alhora permetre dur a terme propostes i projectes amb una mirada
intergeneracional, intercultural i de gènere.

» Trinitat Vella
Al barri de Trinitat Vella, el Pla de Barris treballa la memòria amb el grup format per la
biblioteca, l’associació per a la recerca i divulgació de la memòria històrica de Trinitat Vella ,
amb qui s ‘està fent una recerca i recull de material fotogràfic i audiovisual que es digitalitzarà i,
també com en el cas de Sant Genís i Teixonera, s ́està creant un arxiu audiovisual, que serà la matriu de continguts per l ́organització d ́activitats que gestionarà el propi barri. Les temàtiques triades per a aquest grup estan relacionades amb les lluites veïnals i les migracions i es preveu que d’aquest treball en sorgeixi un audiovisual (o n els entrevistadors seran nois i noies de
l’Institut del barri) diversos treballs de síntesi (acompanyats del seguiment de la professora
d’història del propi instituts), un diari monogràfic (per repartir als veïns en el context de la festa
major) , un cicle de conferencies temàtiques (per part de l’Associació per a la recerca de la
memòria) i sessions de cinema (projeccions de l’àmbit familiar).

» Bon Pastor
A Bon Pastor, el Pla de Barris col·labora amb una gran iniciativa que ja fa temps que s’està
desenvolupant en el territori i que té en el seu objectiu en la recuperació de la memòria del que
significa i ha significat ser un “barri de cases barates”. Aquest fet tindrà la seva màxima representació en el futur Centre d’Interpretació de les Cases Barates del Bon Pastor que lidera
l’ICUB i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).
En aquests moments, està en marxa un concurs d’idees per a la museïtzació i a través de la
tasca que estan fent des de fa molt de temps l’Associació de veïns del Bon Pastor, la Universitat de Barcelona i el districte de Sant Andreu s’estan recuperant elements originals (portes, finestres, mobiliari, estris de casa…) imprescindibles per aquesta museïtzació.