Noves taxes per ordenar el trànsit i l’estacionament de vehicles d’ús turístic i comercial

El Plenari municipal aprova la modificació de quatre ordenances fiscals per gravar el transport d’energia i els vehicles de mobilitat personal d’ús comercial, ordenar l’estacionament d’autocars al voltant de Montjuïc i regular l’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega.

28/09/2018 15:47 h

Ajuntament de Barcelona

Les taxes aprovades al Plenari municipal per tots els grups municipals excepte el PP són les següents:

Nova taxa per l’estacionament d’autocars al voltant de la Font Màgica de Montjuïc

Es crea la nova taxa amb l’objectiu de reduir la congestió i el trànsit d’autocars entorn de la Font Màgica. L’import de la nova taxa és de 45 euros per franja d’estacionament. També s’incrementen les tarifes de la ZonaBus al voltant de la Sagrada Família i del Park Güell.

Nova tarifa en el registre de vehicles de mobilitat personal d’ús comercial

D’acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, el servei d’identificació i de registre de vehicles de mobilitat personal (VMP) —rodes i patinets elèctrics, segways i bicicletes— que s’utilitzin com a activitat d’explotació econòmica tindrà un cost de 19 euros. La nova taxa també preveu la possibilitat del registre de VMP d’ús personal a un cost reduït de 9,5 euros.

Més flexibilitat en l’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega

S’han aprovat mesures per flexibilitzar l’aparcament a les àrees DUM, zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, als usuaris amb targeta professional.

Nova taxa mediambiental al transport d’energia

La nova ordenança fiscal gravarà les empreses de transport d’energia que circulen per la ciutat. La taxa té un impacte de recaptació previst de 4 milions d’euros.

Ús privat de fonts ornamentals

S’actualitzen les tarifes de fonts per a ús privat i es redueix el nombre de fonts disponibles per a aquesta utilitat.

Notícies relacionades