Primer pas per conservar l’essència de la Font de la Guatlla

En tràmit el nou pla urbanístic del barri de la Font de la Guatlla, a Sants-Montjuïc, que inclou desafectar 51 cases i qualificar-les com a habitatge protegit per garantir la continuïtat del veïnat. A més, protegeix el paisatge i la memòria del barri per conservar-ne la identitat.

17/11/2018 10:53 h

Ajuntament de Barcelona

El nou pla, que s’ha treballat amb el veïnat, inclou 17.401 metres quadrats, dividits en tres àrees. La primera, el mateix turó, delimitada pels carrers de la Dàlia, de la Guatlla, del Crisantem i de Chopin; la segona, el tram inferior del carrer de la Font Florida, i la tercera, el carrer de Sant Ferriol.

La requalificació habilita els habitatges situats al voltant del turó perquè puguin fer obres de manteniment bàsic. Fins ara, com que l’espai estava qualificat com a zona verda, no s’hi podien fer les reparacions bàsiques i s’afavoria així el deteriorament de les cases.

Per evitar l’expulsió dels veïns i l’especulació immobiliària, l’Ajuntament també es reserva el dret de tanteig i retracte dins d’aquest perímetre, i així tindrà prioritat en qualsevol procés de compravenda.

Habitatge públic

El pla urbanístic reserva sòl per construir-hi 15 habitatges públics protegits i un equipament per al barri. A més, la masia de Can Cervera quedarà desafectada i passarà a ser de titularitat municipal.

El tràmit per modificar el Pla general metropolità de la Font de la Guatlla s’ha iniciat en comissió i queda pendent de l’aprovació del Plenari.

Etiquetes associades a la notícia