Dues de cada tres situacions de discriminació a Barcelona són per racisme i LGTBI-fòbia

Un any més, el racisme i la xenofòbia continuen com a primera causa de discriminació a Barcelona, si bé amb la tendència descendent dels darrers anys. Així ho assenyala l’informe anual que elabora l’Oficina per la No Discriminació (OND), que també destaca un augment del nombre d’atencions per LGTBI-fòbia, que ha doblat el percentatge en els darrers anys. En total, el 2021 l’OND va obrir 244 expedients per casos de discriminació.

16/03/2022 09:48 h

Ajuntament de Barcelona

Tan sols dos punts separen el nombre de discriminacions per racisme i xenofòbia, amb el 34% dels casos atesos per l’Oficina per la No Discriminació, de les discriminacions per LGTBI-fòbia, amb el 32%. En conjunt suposen dos de cada tres casos de discriminació a la ciutat. Entre els altres motius de discriminació hi trobem la discapacitat (9%), la salut (7%), el gènere (6%) o la posició socioeconòmica (5%).

Principalment, es tracta de situacions que atempten contra el dret a la integritat moral de les persones, en un 37% dels casos, mentre que les agressions físiques passen del 15% del balanç anterior al 13%. Els casos de discriminació per prestació de serveis es mantenen en el 13%.

Més de vuitanta atencions per racisme i xenofòbia

El 44% dels 84 casos de racisme i xenofòbia atesos per l’OND corresponen a una vulneració de la integritat moral de les víctimes. La prestació de serveis i l’accés a l’habitatge, ambdues amb un 13% de les situacions totals, ocupen el segon lloc. D’altra banda, 38 discriminacions han estat per racialització i 46 a causa de l’origen ètnic, unes xifres que, en total, disminueixen respecte als 95 casos que es van comptabilitzar l’any 2020.

Les queixes per insults, menyspreu, humiliacions, amenaces i comentaris ofensius de retorn al país d’origen han augmentat, així com les situacions en l’àmbit de les comunitats veïnals. També es mantenen les situacions de restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries en relació amb l’origen o la nacionalitat de la persona. Només en aquest sentit ja hi ha nou expedients oberts. Igualment, es mantenen les situacions d’actuacions discriminatòries per part de cossos de seguretat privats.

Augmenten les discriminacions per LGTBI-fòbia a la ciutat

Si el 2018 les situacions ateses per LGTBI-fòbia suposaven el 16% del total, el 2021 són el 32% dels casos. De les 78 situacions detectades l’any passat, 50 han estat per homofòbia, 25 per transfòbia i 3 per lesbofòbia. Més de la meitat dels casos corresponen a insults o tractes humiliants i vexatoris, i les agressions físiques s’eleven fins al 17%.

En aquest sentit, el consistori manté la lluita contra la discriminació de persones LGTBI amb l’aplicació del protocol contra l’LGTBI-fòbia a Barcelona, a través de l’OND, el Centre LGTBI i les entitats de defensa de drets de les persones LGTBI.

L’Oficina per la No Discriminació potencia les mediacions i intermediacions

L’Oficina per la No Discriminació atén les víctimes de discriminació a través de les atencions i assessoraments jurídics que fa, fins a 300, i les orientacions socials i accions de suport i empoderament de les víctimes, amb 319. Durant l’any 2021, però, també s’han triplicat els esforços en mediació i intermediació, que han passat de 13 casos el 2020 a 38 en el darrer any.

La mediació i intermediació esdevenen, en molts casos, una via idònia, ja que, d’una banda, permeten la reparació del dany causat pels agressors amb el reconeixement de responsabilitat i la resolució del conflicte, i, de l’altra, generen un compromís i un aprenentatge per part de l’agent discriminador.

L’OND també treballa en formacions en drets humans i per evitar discriminacions. L’any 2021 han participat en les formacions 1.119 persones, 195 de les quals treballadors i treballadores municipals, i la resta, alumnat de primària, secundària i formació professional, entitats de la societat civil i empreses i organitzacions que volen sensibilitzar i millorar les habilitats del personal per assegurar un tracte igualitari.

Etiquetes associades a la notícia