Economia circular contra la fractura digital

La cooperativa Alencop recull 360 ordinadors i 90 monitors de l’lnstitut Municipal d’Informàtica per reciclar-los, allargar-ne la vida útil, reduir l’impacte mediambiental i cedir-los a entitats socials i col·lectius vulnerables.

23/06/2018 11:52 h

Ajuntament de Barcelona

El conveni signat entre l’Ajuntament i l’associació Pangea de cessió de dispositius tecnològics en desús al circuit eReuse.org permetrà que, anualment, al voltant d’un miler de dispositius municipals es reciclin i s’actualitzin amb programari lliure per donar-los una segona vida i cedir-los a entitats, associacions, cooperatives, escoles i fundacions.

Un total de 18 entitats s’encarregaran de la logística i restauració dels dispositius electrònics i rebran una compensació econòmica dels col·lectius, entitats o beneficiaris finals, a fi de fomentar una economia circular, social i solidària al voltant de la recuperació dels aparells. La cooperativa Alencop s’ha encarregat de la recollida, el transport i la restauració dels primers 360 ordinadors i dels 90 monitors municipals.

Els beneficiaris finals dels equips reciclats seran també entitats, cooperatives, fundacions, associacions i entitats sense afany de lucre amb el requisit de no poder fer-ne un ús comercial. La mediació d’Abacus Cooperativa permetrà que alguns també puguin destinar-se a escoles o infants de famílies ateses pels serveis socials que no disposen d’ordinador ni connexió a internet a casa.

Aquesta iniciativa, impulsada pel comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), és un exemple de l’impuls municipal a l’economia col·laborativa.

L’acció es duu a terme conjuntament amb les organitzacions Pangea i eReuse.org, integrades a Barcola, un espai de col·laboració entre activistes, recercadors i persones emprenedores i l’Administració per generar projectes conjuntament.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades