Les Corts celebra un nou Consell de Districte el 2 de desembre

El Plenari serà a les 17 h a la Sala de plens de la Seu del Districte. El seguiment es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte, o des del canal YouTube.

25/11/2021 11:05 h

Districte Les Corts

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte, o directament des del canal YouTube.

Intervencions de la ciutadania i entitats

D’acord amb l’art. 38 de les Normes reguladores de funcionament dels districtes, tant les entitats com els ciutadans i ciutadanes podran intervenir sobre els temes concrets dels punts que figuren a la part decisòria, a la part d’impuls i control i en el torn final obert de paraules de l’ordre del dia sobre altres temes d’interès general.

Com es fan les intervencions?

PARTICIPACIÓ VIRTUAL EN DIRECTE:
Per fer les peticions, queixes i reclamacions per al torn final obert, o per participar en directe en els punts de l’ordre del dia, es realitzarà  mitjançant el registre previ a través de la plataforma IRIS.

Les intervencions es poden enviar fins a les 17 h del dimecres 1 de desembre.

L’enllaç per aquesta participació directe es farà arribar, amb instruccions per facilitar la connexió, per correu electrònic el mateix dia de la sessió del Consell de Districte i només a les persones que hagin demanat expressament intervenir mitjançant aquest sistema.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa i seran respostes pel regidor o conseller/a de Districte que correspongui en cada cas.

PARTICIPACIÓ PRESENCIAL A LA SALA DE PLENS:
Per fer les peticions únicament sobre els temes concrets dels punts de l’ordre del dia que figuren a la part decisòria i a la part d’impuls i control, i la sol·licitud de participació presencial, s’ha de fer mitjançant reserva prèvia en el correu electrònic serveisjuridicslescorts@bcn.cat fins a les 17 h del dimecres 1 de desembre indicant els punts en els que es participa.

Altrament, i per garantir les distàncies de seguretat entre els assistents l’aforament serà limitat i la reserva es farà per rigorós ordre de recepció de la petició. En cas de que en el moment de fer la reserva l’aforament ja estigui complert, comunicarem que no pot assistir a la mateixa mitjançant correu electrònic. Es recorda l’obligatorietat de portar mascareta. Així mateix i, ateses les recomanacions sanitàries, no es podrà lliurar cap document ni full de petició en paper durant la celebració del Consell de Districte.

Les peticions que s’hagin rebut a través d’aquest canal seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa.

Així mateix, us informem que les intervencions del torn final, tot i la millora de la pandèmia, per prevenció sanitària derivada de l’afectació del covid-19 i tenint en compte la durada habitual del Consell de Districte, per tal de no allargar la sessió, no seran presentades pels ciutadans ni llegides ni contestades en la mateixa sessió sinó seran respostes posteriorment mitjançant la mateixa plataforma IRIS.

Adjunts