El Comitè d’Ètica ja vetlla per la integritat i la transparència a la ciutat

El 24 d’octubre es va celebrar la primera sessió de treball del Comitè d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona, l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del codi de conducta, en el qual es recullen els valors i principis ètics i de bon govern, i que vincula regidors i regidores, directius i directives i personal eventual del consistori.

05/11/2018 17:53 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest organisme el formen cinc persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència públiques, que han estat proposades pels grups municipals i escollides pel Plenari després de sotmetre-les a una sessió de hearing.

En aquesta sessió, els grups municipals i els membres del Consell Assessor per a la Transparència van poder valorar la idoneïtat de les persones candidates per ocupar el càrrec a partir de la seva experiència professional.

Des de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP), s’ha ofert una formació a un total de 250 persones del personal municipal, 128 de diferents gerències municipals i 122 del personal de suport, tècnic, de comandament i de direcció, a fi d’encaixar el funcionament del Comitè d’Ètica a l’activitat municipal, i amb les exigències de confidencialitat i seguretat de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

En paral·lel, s’han programat sessions formatives sobre el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona. Una formació adreçada a regidors i regidores i comissionats i comissionades del Govern, regidors i regidores de l’oposició, personal eventual, consellers i conselleres de districte, alts càrrecs municipals i de les empreses públiques de l’Ajuntament.

Renovació al Consell Assessor per a la Transparència

El Consell Assessor per a la Transparència, encarregat del compliment dels criteris de transparència de l’Ajuntament de Barcelona, ha incorporat quatre nous membres. Es tracta de Laia Bonet, Karma Peiró, Arcadi Oliveres i Eulàlia Pascual, que substituiran Simona Levi, Josep Ramoneda, Itziar González i Sílvia Vèrnia.

L’òrgan es va presentar el novembre del 2015 i el formen tècnics i tècniques municipals i membres d’entitats ciutadanes i professionals que treballen per la transparència i la lluita contra la corrupció, una funció que duen a terme sense rebre cap remuneració.

Enguany s’ha presentat la memòria de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades