El concurs arquitectònic de l'Illa de les Glòries ja té propostes guanyadores

La unió temporal d’empreses (UTE) formada per l’equip d’arquitectes Francesc Llonch i Lucía Millet ha guanyat el concurs internacional per dissenyar, d’una banda, el Pla especial de millora urbana (PEMU) de l’Illa de les Glòries i, de l’altra, un dels quatre edificis que en formen part. El concurs ha tingut tres equips guanyadors més i entre tots quatre construiran 280 habitatges destinats a lloguer públic.

04/05/2017 09:18 h

Ajuntament de Barcelona

El disseny urbà guanyador reinterpreta l’Eixample de Cerdà i ha estat triat perquè permet una continuïtat de la trama urbana dels districtes de l’Eixample i Sant Martí i per l’encaix urbanístic amb l’espai on s’executarà, a la confluència entre el carrer de Los Castillejos, el carrer de Casp, la plaça de les Glòries Catalanes i la gran via de les Corts Catalanes. L’equip de la UTE formada per Francesc Llonch i Lucía Millet s’encarregarà també de l’edificació del bloc A. Les altres tres propostes guanyadores dissenyaran els edificis B, C i D, i són:

– L’UTE de Barcelona formada per Haz Arquitectes SLP, Bayona Valero Arquitectes Associats SLP, Cantapolls Vicente Arquitectes i Ensenyat Tarrida Arquitectes SLP.

–  L’UTE de Barcelona formada per Pau Vidal i Estudio Vivas Arquitectes SCP.

–  SV60 Arquitectos, de Sevilla.

La tria de quatre equips adjudicataris ja estava prevista a les bases del concurs, convocat el mes de juny, i és conseqüència d’una reivindicació històrica del sector per evitar la concentració de tota l’obra en un únic estudi d’arquitectura. Els quatre equips guanyadors hauran de cooperar perquè tots els edificis siguin coherents amb l’espai urbanístic i arquitectònic i s’hauran d’adaptar a la proposta del PEMU que ha sortit escollida. El regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, ha explicat que a l’hora d’escollir les propostes guanyadores “han prevalgut els projectes que més s’integren a l’entorn, els que fan més ciutat i els que creen valors representatius d’habitatge públic”. Els criteris per a l’adjudicació s’han basat en aspectes com l’ordenació i el planejament i en elements constructius com la qualitat arquitectònica, la integració en l’entorn, la funcionalitat de la planta, l’eficiència energètica i la visió general de la proposta.

Al concurs es van inscriure un total de 151 equips d’arquitectura d’arreu de la Unió Europea, tot i que finalment han concursat un total de 95 propostes. Dotze projectes van passar a la fase final, onze dels quals van presentar la documentació requerida. Les condicions i les bases del concurs es van pactar amb les associacions veïnals, en el marc del que preveu el Compromís per Glòries, signat l’any 2007 entre les entitats i l’Ajuntament, i que continua vigent. El veïnat va plantejar algunes de les condicions del concurs, com ara que els pisos respectessin les característiques de configuració de les illes de l’Eixample per conservar la fisonomia del barri.

Més habitatge públic a l’entorn de les Glòries

L’Illa de les Glòries no és l’única promoció d’habitatge públic que s’està impulsant a l’entorn de les Glòries. Hi ha en marxa tres promocions més, que es troben en diferents moments del procés de construcció i que sumaran 220 pisos més. L’obra més avançada és la del carrer de la Ciutat de Granada, 147-155, on s’estan construint 105 habitatges. Els 47 pisos del número 40 del carrer de Tànger estan també en fase de construcció i a la plaça de Dolors Piera estan a punt d’iniciar-se les obres d’un bloc de 68 pisos, també destinats al lloguer públic.