El curs 2019-2020 tindrà un pla contra la segregació escolar

L’oferta escolar per al curs 2019-2020 relativa a P3, primer d’ESO i els estudis postobligatoris s’ha presentat amb un pla de xoc contra la segregació que inclou mesures per garantir la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu, i recupera el lema de l’any passat, “En educació, fem equip”.

01/03/2019 11:13 h

Ajuntament de Barcelona

El pla de xoc inclou el treball integral amb l’alumnat, no només durant el període lectiu, sinó més enllà d’aquest horari. Les orientacions tenen com a marc de referència el Pacte contra la segregació escolar del síndic de greuges, tant de l’escola pública com concertada.

Segons la mostra del 2015 de l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT) de l’Ajuntament de Barcelona, el 13,6% dels menors entre 0-17 anys viuen en una situació de pobresa extrema. Està previst que el curs 2019-2020 s’incorporin a P3 uns 831 alumnes que viuen en aquesta situació, i a primer d’ESO, uns 843 alumnes.

És per això que el proper curs, 2019-2020, es preassignaran places de P3 i d’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat detectat per mitjà de la col·laboració amb els Serveis Socials. S’informarà a les famílies de la preassignació en un centre determinat perquè validin la proposta segons les seves preferències en el moment de formalitzar la matrícula.

Per poder fer una distribució equilibrada en la xarxa educativa de l’alumnat vulnerable, aquesta distribució equitativa respectarà diferents aspectes en el cas de P3, com l’escolarització dels germans al mateix centre, la distància entre el domicili i el centre educatiu, amb un màxim de 500 metres, i la decisió final de les famílies.

Pel que fa a primer d’ESO, el procediment de preassignació també valorarà l’escolarització dels germans al mateix centre, l’assignació majoritària a un centre adscrit i la ratificació del tutor o tutora de sisè.

Mentre que les places reservades a la preassignació en el cas de P3 són 396, en el cas de primer d’ESO ascendeixen a 650.

Més prestacions per a les situacions de vulnerabilitat

El pla de xoc consolidarà un sistema menys burocràtic, en què els alumnes en situació de vulnerabilitat disposaran d’una plaça de reserva;l’exempció de pagar quotes per a l’escolarització, tant en centres públics com privats; la gratuïtat del servei de menjador, les activitats extraescolars i les d’estiu, i la plaça garantida en centres oberts.

La recerca de l’èxit educatiu aposta per la prevenció de l’abandonament prematur. Per això es treballa amb programes que ajuden a assolir aquest objectiu, com per exemple Èxit, Èxit Anglès o Èxit Estiu, el programa Enginy, els “Instituts a temps complet” o el seguit de programes de diversificació curricular.

Una altra de les novetats que ja havia anunciat el Departament d’Ensenyament és la que correspon a l’atorgament de punts complementaris a les famílies. En aquest sentit, s’eliminen els punts per malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i els punts per a fills i germans d’exalumnes. A més, per lluitar contra el frau en la preinscripció per canvi de domicili, s’augmentaran les comprovacions aleatòries de l’empadronament al llarg del curs, amb la pèrdua de plaça corresponent si es demostra que hi hagut frau.

Més places per a P3

De cara al curs 2019-2020 el Consorci d’Educació ha estimat una demanda de 12.750 sol·licituds a P3 per a un total de 14.090 places, entre escoles públiques i concertades.

L’oferta inicial s’incrementarà en sis grups, i es passarà així de 265 a 271. Com a novetats hi ha la creació de l’Institut Escola Arts, al districte de Sants-Montjuïc, que neix de la transformació de l’Escola Miquel Bleach i l’Institut Joan Coromines, de manera que l’oferta de P3 augmentarà  a la zona.

L’oferta educativa es reajusta a primer d’ESO

Amb un total de 5.484 places de primer d’ESO als centres públics, des del Consorci s’estima una demanda de 5.200 places. Als centres concertats es tracta majoritàriament de places que tenen continuïtat amb la primària. L’oferta inicial és de 66 centres i 187 grups.

A més de l’Institut Escola Arts, obrirà les portes l’Institut La Sagrera, al districte de Sant Andreu, i hi haurà un altre institut nou, l’Institut Pedralbes, sorgit de la fusió de l’Institut Ausiàs March i l’Institut Joan Boscà. La fusió d’aquests dos instituts permet unificar l’oferta educativa d’ESO en un dels equipaments i diversificar i ampliar l’oferta postobligatòria.

A primer d’ESO l’oferta es reajustarà mitjançant la creació de l’Institut Pedralbes, l’Institut Escola Arts i la pèrdua d’un grup a l’Institut Consell de Cent, la qual cosa generarà un decreixement dels grups, que passaran de 190 a 187.

Sessions informatives i preinscripcions

Del 25 de febrer a l’11 de març tindran lloc les sessions per a les famílies als districtes. Per informar del curs 2019-2020 també hi haurà reunions específiques per a les famílies amb alumnat que s’ha de matricular a primer d’ESO. En total es faran 40 sessions, 26 sobre P3 i 14 sobre primer d’ESO, i en alguns casos hi haurà la possibilitat de disposar de suport lingüístic per a les famílies que parlen àrab, urdú, bengalí i tagàlog.

El període de preinscripcions s’obrirà el 29 de març i es tancarà el 9 d’abril, i les famílies en situació de vulnerabilitat podran disposar d’un acompanyament específic.

Tota la informació sobre les sessions informatives i les preinscripcions es pot trobar al web edubcn.cat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades