El nou model de zoo prioritzarà la fauna autòctona, la ciència i l’educació

El Pla estratègic del Zoo prioritza la conservació de la fauna autòctona, ibèrica i mediterrània, l’impuls científic i de l’educació i la reordenació dels espais per ecosistemes coherents amb els animals que hi viuen. A més, la regulació del centre s’inclourà, per petició ciutadana, a l’Ordenança de protecció d’animals per garantir el benestar de les espècies.

14/02/2019 09:29 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu és adaptar el Zoològic a les necessitats actuals de la ciutadania, preservar-hi al màxim la comoditat dels animals i que sigui un centre referent de fauna salvatge i local.

Conservació d’espècies

La prioritat del nou pla estratègic pel Zoològic és que el centre serveixi per protegir espècies de la fauna autòctona i que el seu nombre suposi el 30% dels animals del zoo, un 15% més que ara.

A més, també s’hi pretén augmentar la presència d’espècies amb un grau alt d’amenaça en la natura, fins al 40% del total del zoo, les quals actualment en representen el 22%.

Més investigació i educació

La recerca s’impulsarà a través de noves línies de col·laboració amb institucions científiques i acadèmiques que incorporaran el zoològic en el pol de la ciència i l’ecologia del territori.

A més, es preveu que les visites potenciïn l’adquisició de coneixements com a eina educativa i de transmissió de valors i de respecte a la natura, perquè l’experiència no es limiti a l’observació i sigui més activa.

Nous espais més adaptats

L’organització del centre es farà per ecosistemes coherents amb els àmbits naturals de les espècies que hi viuen per afavorir-ne la comoditat i l’adaptació. A més, sempre que sigui possible, s’agruparan les espècies segons la relació biològica, com per exemple els primats.

Amb aquest objectiu, s’hi crearà un espai de la mediterrània, com a àmbit prioritari, un centre de la biodiversitat marina, un papallonari i un pavelló d’invertebrats.

També hi haurà un espai amb ecosistema de la sabana del Sahel i un altre amb l’ecosistema de Madagascar.

Per executar el nou Pla estratègic del Zoo es preveu una inversió de 64,6 milions d’euros entre els anys 2019 i 2031.

Un nou model impulsat per la ciutadania

La nova visió del zoològic neix del model acordat pel Grup de Treball del Zoo, en què han participat científics, tècnics, el comitè d’empresa del Zoo, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i els grups municipals.

A partir d’aquest treball s’ha definit el pla estratègic amb el patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en què s’han consensuat majoritàriament els criteris del nou model.

Paral·lelament, s’ha impulsat una iniciativa ciutadana de la Plataforma ZOOXXI per incloure en l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals del 2014 la Regulació del Zoo.

Tant el pla estratègic com la iniciativa ciutadana s’han tramitat en comissió i queden pendents de l’aprovació definitiva.

Etiquetes associades a la notícia