El parc públic d’habitatge creix amb 746 pisos nous

Barcelona tanca l’any 2023 amb 746 habitatges públics de nova construcció, corresponents a 10 promocions distribuïdes per 5 districtes de la ciutat. El creixement del parc municipal de pisos permet defensar l’accés a l’habitatge, tant en règim de lloguer com de dret de superfície.

27/12/2023 12:39 h

Ajuntament de Barcelona

El lliurament dels habitatges va començar el novembre i continuarà durant el primer quatrimestre del 2024. Les noves promocions s’han construït a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i han tingut una inversió total de 111,40 milions d’euros.

La major part dels habitatges, 585, es destinen a lloguer social i assequible, mentre que la resta s’adjudiquen en règim de dret de superfície. A més, hi ha un paquet de més de 230 pisos de lloguer amb serveis específics per a gent gran. Totes les persones adjudicatàries estan inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona (RSHPOB).

Amb els 746 pisos nous el parc públic superarà els 12.300 habitatges, i està previst que el seu creixement continuï amb noves promocions. Barcelona té prop de 5.000 habitatges en diverses fases d’execució de promoció directa de l’IMHAB, i el 2024 començaran les primeres obres delegades a tercers d’habitatge protegit municipal: d’una banda, els habitatges previstos al conveni amb entitats sense ànim de lucre, que sumen 600 habitatges de lloguer assequible i cooperatiu; de l’altra, la primera fase d’execució de l’operador metropolità publicoprivat Habitatge Metròpolis Barcelona, que té 4 promocions de 341 pisos. També cal afegir-hi les promocions fruit de l’acord amb la Generalitat, que en els propers anys està previst que permetin guanyar 637 pisos de lloguer protegit en 11 sòls de titularitat municipal.

Cinc districtes amb més habitatge públic

Les noves promocions es localitzen en les ubicacions següents:

  • Sants-Montjuïc: 2 grans promocions que sumen 180 habitatges. La primera consta de 3 blocs amb 108 habitatges de lloguer i es troba al carrer de Cal Cisó. La segona és un edifici al carrer d’Ulldecona, amb 72 habitatges que s’adjudicaran en règim de lloguer.
  • Horta-Guinardó: al barri de la Clota s’ha aixecat una promoció de 105 habitatges, a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, que gestiona la cooperativa Fem Ciutat, guanyadora del concurs públic que va permetre cedir el sòl per un període de 75 anys.
  • Nou Barris: 2 noves promocions que en conjunt sumen un centenar de pisos. D’una banda, un edifici de 31 habitatges a Torre Baró, a l’avinguda d’Escolapi Càncer, que es destinarà totalment a lloguer; de l’altra, una segona promoció de 67 habitatges adjudicats en règim de dret de superfície per un termini de 75 anys, situada al carrer de Palamós.
  • Sant Andreu: 4 noves promocions del parc públic amb 345 habitatges. La primera és  un edifici previst dins de la remodelació de l’antic barri de les cases barates del Bon Pastor, amb 54 habitatges de lloguer. La segona consisteix en una doble promoció a l’àmbit de Porta Trinitat, a la Trinitat Vella, amb 54 pisos de lloguer i 85 habitatges amb serveis per a gent gran, respectivament. La quarta promoció es destinarà íntegrament a gent gran, amb habitatges amb serveis específics. Està situada a les Casernes de Sant Andreu i té 152 pisos.
  • Sant Martí:  una promoció d’habitatges que s’haurà enllestit i lliurat durant el primer trimestre de l’any amb 18 habitatges de lloguer, situada a la cruïlla del carrer de la Ciutat de Granada i l’eix verd del carrer dels Almogàvers, al Poblenou.

Etiquetes associades a la notícia