El Pla de barris de Barcelona preveu prop de vuitanta actuacions fins al 2024

L’arribada de l’any 2022 suposa un pas endavant per al Pla de barris de Barcelona, la iniciativa municipal per eliminar les desigualtats entre els diferents barris de la ciutat. El desplegament del pla inclou 79 actuacions i un pressupost de 77 milions d’euros.

20/01/2022 10:10 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla de barris 2021-2024 inclourà actuacions a 23 barris de Barcelona en diferents àmbits, com ara l’educació, la salut, l’habitatge, l’ocupació, la qualitat de l’espai públic, la sostenibilitat ambiental i l’emergència climàtica.

Després d’una primera etapa de treball conjunt amb el veïnat per a la definició dels projectes, les primeres obres ja estan en marxa. Es preveu que durant el 2022 se n’iniciïn més d’una quarantena.

A Ciutat Vella, l’inversió que es durà a terme durant el 2022 serà per a la rehabilitació de Can Seixanta com a espai juvenil, amb un pressupost de 1.610.000,00 €.

Aquesta actuació permetrà ubicar a les naus de planta baixa els espais de l’Espai Juvenil Kn60 on, a més d’espais propis de casal de joves, es crearà una sala d’estudi i treball on desplegar projectes de caire cultural, pedagògic o d’innovació tecnològica. Així mateix es farà visible el valor patrimonial del conjunt.

El Pla de barris de Barcelona és una iniciativa destinada a combatre les desigualtats entre els barris de la ciutat a través de l‘aplicació de noves polítiques públiques i la implicació del veïnat en el desenvolupament de projectes dinamitzadors.