El Pla de barris entra en fase d'execució completa el 2018

A tots els plans de barri, els veïns i les veïnes són els qui, conjuntament amb l'Ajuntament, planifiquen les actuacions necessàries per millorar la vida al seu barri. Després de tancar la fase de disseny i planificació de les actuacions durant els anys 2016 i 2017, aquest 2018 els deu plans de barri es desplegaran i executaran plenament. Aquests plans intervenen sobre setze barris entre els quals hi ha la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell. Durant aquest any s'hi destinen en total 50,9 milions d'euros que permeten executar 354 actuacions concretes amb l'objectiu d'augmentar la qualitat de vida del veïnat. I com ho fan? Amb la reurbanització i millora de l'espai públic, amb la inversió en nous equipaments i la rehabilitació d'altres i amb una aposta clara per dinàmiques socials que afavoreixen el teixit social, cultural, educatiu i esportiu d'aquestes zones.

02/01/2018 14:10h

Districte Sants-Montjuïc

Perquè el Pla de barris “no és només la inversió en pedra i espai públic”, ha remarcat el gerent municipal Jordi Martí. És un conjunt d’actuacions que engloben diferents àmbits: els equipaments amb ús comunitari, l’eduació, l’economia i l’ocupació, la cultura o l’habitatge. El Pla de barris ha marcat un canvi en la metodologia clàssica d’aquest tipus d’inversions, s’ha desenvolupat conjuntament amb el veïnat i les entitats, que participen en els grups impulsors, i per tant “estan fets des dels barris on es vol actuar i no des dels despatxos”, ha afegit Martí.

Els setze barris on es desenvolupen aquestes actuacions estan situats a l’eix Besòs, als districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris; a l’eix muntanya, Nou Barris i Horta-Guinardó; al litoral Llobregat, als barris de la Marina, de Sants-Montjuïc, i les zones del Raval sud i el Gòtic sud. Són barris que “tenen un deute històric d’inversió, i són inversions que s’enfoquen a combatre les desigualtats”, ha explicat la regidora de Participació i Districtes, Gala Pin.

Actuacions singulars del Pla de barris

Els 50,9 milions d’euros, destinats a 354 actuacions, aquest 2018 es distribueixen en l’execució de projectes de quatre àmbits: 130 actuacions en el camp dels drets socials, 76 en educació, 45 en activitat econòmica i 103 en ecologia urbana. D’aquestes actuacions, però, n’hi ha d’especialment singulars per als barris. En el cas de la Marina, n’hi ha dues de destacades aquest any: la construcció participada d’un skatepark (amb un pressupost total de 662.000 €, dels quals uns 200.000 són per a aquest any) i el reforç de la identitat i l’orgull del barri a través de diferents programes de memòria, remodelació d’espais d’ús per al veïnat i programes culturals. Així, enguany es destinen 30.000 € a reforçar accions de formació cultural, memòria històrica i creació artística amb entitats de la Marina.

Transversalitat de tots els plans

De la mateixa manera que cada pla de barris observa i actua sobre les necessitats concretes dels veïns i les veïnes, hi ha una sèrie d’accions que són transversals en tot el Pla de barris. Un dels exemples destacats és el Programa de rehabilitació en finques d’alta complexitat. Edificis que, tot i tenir unes deficiències que permetrien accedir a programes i ajuts per solucionar-les, la complexitat arquitectònica i de convivència en aquestes finques fa que no hi accedeixin. El Pla de barris té un equip que porta a terme el seguiment d’aquestes finques, des del moment en què es detecten fins que se n’executa la rehabilitació.

Aquesta transversalitat també arriba als programes de formació i pràctica laboral, als programes educatius emmarcats dins i fora de l’horari lectiu i a diferents actuacions en què la participació del veïnat n’és l’eix central, com les marxes exploratòries que es fan en cada un dels setze barris amb l’objectiu de detectar les millores necessàries de l’espai públic, la recuperació d’espais buits o amb pocs usos i la generació d’espai d’estada per fomentar la comunitat de cada zona.