El programari de decidim.barcelona s’estén a sis ciutats de l’àrea metropolitana

01/02/2017 14:16 h

Montroi Maite

L’Ajuntament ha signat un conveni amb el consorci d’administracions locals Localret, la Diputació de Barcelona i sis municipis metropolitans (l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Badalona, Gavà i Sant Cugat del Vallès) per compartir-hi l’ús del programari de la plataforma participativa decidim.barcelona. La plataforma beu del codi de Decide Madrid i està programada amb estàndards oberts, amb la voluntat de potenciar la cooperació entre les ciutats. Dedicim.barcelona compleix tot just un any i té 25.000 usuaris registrats en els onze processos participatius que s’hi han obert, com els relatius al Teatre Arnau, el pressupost de l’Eixample o la xarxa de bus.

Per a l’alcaldessa, Ada Colau: “La ciutadania és un capital essencial per a les nostres ciutats, que exigeixen poder aportar i ho han de poder fer. La participació és clau per a l’Ajuntament de Barcelona, i el decidim.barcelona és un canal que ho permet. I ara ens permetrà, també, cooperar entre ciutats.

El portal decidim.barcelona és una plataforma de participació transparent i traçable, és a dir, que permet fer un seguiment de les propostes de la ciutadania, saber-ne el resultat, conèixer les respostes de les institucions… No es tracta d’un web ni d’un programa informàtic, sinó que és una infraestructura democràtica digital i pública feta amb programari lliure i codi obert. A partir d’aquestes col·laboracions, a més, l’eina pot créixer i se’n pot millorar el desenvolupament.

L’àrea de Participació de l’Ajuntament ha elaborat un codi de garanties democràtiques perquè es faci un bon ús de la plataforma. D’aquesta manera, les institucions que la facin servir n’hauran de garantir la transparència i la traçabilitat i hauran d’assegurar l’accés universal a la participació i el manteniment del caràcter lliure i obert del codi i els seus derivats. A més, s’ha creat un grup de treball intermunicipal per compartir la feina i les millores de l’eina.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades