El racisme i la xenofòbia segueixen sent els principals motius de discriminació a Barcelona

Durant l’any 2022 es van registrar 631 situacions de discriminació a la ciutat, un 20% més que l’any anterior, segons l’informe de l’Observatori de les Discriminacions. El racisme i la xenofòbia i la LGTBI-fòbia són, un any més, els principals motius de discriminació, amb gairebé el 50% de les situacions reportades. Els casos de discriminació per motius de salut s’han triplicat, sobretot pel que fa a la salut mental.

02/08/2023 12:53 h

Ajuntament de Barcelona

El racisme i la xenofòbia són, per cinquè any consecutiu, els motius principals de discriminació, amb 185 situacions denunciades, seguits de l’LGTBI-fòbia, amb 129 casos, i la salut amb 120 casos. Els motius de discriminació que segueixen els esmentats són la llengua (90), l’aporofòbia (82), la discapacitat (68), el gènere (51), la religió (19), la ideologia (17) i l’edat (6).

La LGTBI-fòbia manté xifres semblants als anys anteriors

Durant el 2022 s’han registrat un total de 129 situacions d’LGTBI-fòbia: 85 de relacionades amb l’orientació sexual i 31 contra persones transsexuals, 9 menys que l’any anterior. Un 33% dels casos va comportar agressions verbals i més d’un 30%, agressions físiques. Un 67% de les situacions es van produir a l’espai públic per part de particulars (91 casos).

Més discriminació per motius de salut

Pel que fa a la discriminació per motius de salut, s’han triplicat els casos discriminatoris i s’ha arribat a 120 situacions, sobretot les relacionades amb la salut mental (70) i els diagnòstics de VIH (31).

S’ha identificat un nombre més alt de pràctiques coercitives en la praxi sanitària, com ingressos involuntaris, coerció verbal o situacions d’exclusió habitacional. La majoria d’aquests casos de discriminació s’han donat a l’Administració pública (59) —en centres hospitalaris, oficines d’atenció al públic i jutjats—, seguits d’entitats privades (43) i particulars (19).

L’Observatori de les Discriminacions, al costat dels col·lectius més vulnerables

L’Oficina per la No Discriminació (OND) ofereix serveis d’informació, assessorament, suport, atenció psicosocial, formació i sensibilització per garantir els drets humans a escala local. Durant l’any 2022 l’OND i les entitats de la Taula SAVD van realitzar 1.091 serveis de suport i acompanyament a víctimes i un total de 130 denúncies.

Etiquetes associades a la notícia