El SARA integrarà la primera unitat específica de violències sexuals a la ciutat

L’objectiu és evitar la fragmentació i garantir la continuïtat en l’atenció especialitzada en aquest tipus de violències. A més, el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) tindrà un nou equipament per agilitzar i millorar l’atenció a les víctimes de violència masclista. Es preveu que el nou espai entri en funcionament a principis del 2024.

22/03/2022 16:45 h

Ajuntament de Barcelona

L’ampliació del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) dona resposta a l’augment considerable els últims anys de les demandes d’atenció per violència masclista, i al consegüent increment del nombre de professionals del servei, que arriba actualment a 47 persones. El 2021 hi ha hagut un 42,3% més d’atencions d’urgència, i un increment del 198,5% de les intervencions respecte a l’any anterior.

El local actual inclourà el SARA 1 i donarà servei als districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. El SARA 2 se situarà en un nou local de l’Eixample per atendre persones dels sis districtes restants: Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia. D’aquesta manera s’afavoreix que es pugui accedir a l’espai més proper al lloc de residència.

El SARA ofereix atenció integral i multidisciplinària a les persones de la ciutat que pateixen situacions de violència masclista: dones, infants i adolescents. A més, dona suport i assessorament a professionals i a persones de l’entorn proper de les víctimes. També valora el nivell de risc de violència, proporciona protecció, informació i orientació sobre recursos, prestacions, serveis i circuits existents, facilita l’accés a altres recursos específics i pot derivar als serveis d’acolliment.

Coordinació institucional contra la violència masclista

Les novetats del SARA s’han presentat en la sessió anual de rendició de comptes de les accions del 2021 de la Taula Institucional del Circuit Barcelona contra la Violència Masclista, a la qual s’ha incorporat la Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, per treballar conjuntament amb l’Ajuntament en l’atenció a les víctimes.

El Circuit Barcelona contra la Violència Masclista és un projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de manera integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que pateixen situacions de violències masclistes. Està impulsat i coliderat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona.

 

Etiquetes associades a la notícia