El treball col·laboratiu defineix el futur urbanístic de Vallcarca

La modificació del Pla general metropolità (MPGM) per a la nova ordenació urbanística de Vallcarca recull la creació d'espais verds, de nous habitatges i d'equipaments públics integrats en el patrimoni històric i els recursos hídrics del barri. L’objectiu és recuperar-ne el teixit veïnal i impulsar-hi el comerç de proximitat.

16/03/2018 09:33 h

Ajuntament de Barcelona

La remodelació ha seguit un procés participatiu que ha volgut integrar els veïns i les veïnes del barri per encaixar-ne les propostes amb el projecte guanyador del concurs d’idees que es va aprovar el juny del 2017. El resultat és un disseny urbanístic social destinat a recuperar el barri per al veïnat i tancar la ferida espacial de Vallcarca.

La proposta inicial inclou la creació de 91 habitatges públics en un espai de 8.214 metres quadrats que combina la rehabilitació de l’edifici antic i la nova construcció. A més, es recull la transformació en equipaments públics de dos edificis emblemàtics de Vallcarca: la masia de Can Carol, que passarà a ser un casal de barri, i La Fusteria, un edifici del carrer de l’Argentera que actualment ja aplega usos comunitaris.

Ampliació de les zones verdes

El projecte urbanístic està pensat per omplir el cor del barri amb vegetació i concentrar l’edificació en el perímetre. Així, la futura plaça central es projecta com un gran espai verd productiu, amb horts i arbres fruiters, que potenciarà els valors d’autogestió que tradicionalment s’associaven al veïnat de Vallcarca. A més, a la plaça de la Farigola i a la plaça del Metro s’establiran zones enjardinades i arbrat.

L’aprovació inicial de la proposta de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat suposa el primer pas del recorregut de la reordenació urbanística de Vallcarca. Durant els propers dos mesos, s’obrirà un període d’exposició pública per recollir noves aportacions i, posteriorment, s’iniciarà la tramitació perquè la proposta s’aprovi provisionalment al Plenari del Consell Municipal.

Etiquetes associades a la notícia