Els fluxos migratoris de Barcelona canvien de tendència

A partir del Padró municipal d’habitants, l’Oficina Municipal de Dades (OMD) ha elaborat un informe provisional sobre el moviment migratori a la ciutat durant la pandèmia de la covid-19. Les primeres dades indiquen que de juny a octubre l’emigració ha augmentat un 8%, mentre que la immigració ha disminuït un 43,7% respecte al mateix període de l’any anterior.

27/02/2021 10:09 h

Ajuntament de Barcelona

L’Oficina Municipal de Dades ha elaborat l’informe “El moviment migratori de Barcelona en temps de covid-19” per fer una lectura aproximada de les persones que han deixat d’estar empadronades a la ciutat durant els primers nou mesos del 2020.

El document no ofereix una visió fiable de l’evolució en temps real de la població perquè hi ha un seguit de moviments que s’incorporen amb retard i periodicitat irregular. Caldrà esperar els propers mesos per constatar si aquestes dades i tendències es consoliden.

Tot i així, les dades provisionals indiquen que de gener a setembre del 2020 la ciutat ha trencat la tendència dels darrers anys i ha perdut població: el nombre de persones empadronades a Barcelona es redueix en 43.094 persones. La població estimada a Barcelona l’1 d’octubre passat era d’1.654.678 persones.

Pel que fa al moviment migratori, objecte d’aquest informe, l’emigració és superior a la d’anys anteriors. De juny a octubre l’emigració ha augmentat a la ciutat un 8% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, mentre que la immigració ha tingut un descens d’un 43%.

S’incrementa especialment la preferència a marxar cap a municipis amb poca població (menys de 50.000 habitants) i fora de l’àrea metropolitana. Aquesta migració sembla protagonitzada per persones que han deixat la ciutat per anar a viure en una segona residència i provenen essencialment de zones amb un nivell de renda entre mitjà-alt i alt.

Etiquetes associades a la notícia