Els nous radars de tram comencen a sancionar

L’excés de velocitat és un dels factors que més influeix com a causa indirecta en els sinistres a Barcelona. Per aquest motiu, el consistori treballa en l’aplicació de mesures que permetin reduir la velocitat a la ciutat. En el marc d’aquesta estratègia, quatre radars de tram, instal·lats al túnel de la Rovira, al túnel de Badal, a la ronda del Litoral (Moll de la Fusta) i al túnel de les Glòries, començaran a funcionar en la fase de sancions a partir del 2 de setembre.

01/09/2022 17:35 h

Ajuntament de Barcelona

Aquesta mesura arriba després d’un període de dos mesos durant els quals els quatre radars han estat enviant avisos als conductors per recordar-los l’obligatorietat de complir el límit de velocitat, però sense multar-los.

Els nous radars de tram estan instal·lats en les ubicacions següents:

• Túnel de la Rovira: cobreix el tram comprès entre la plaça d’Alfons el Savi i la rambla del Carmel, en ambdós sentits. Velocitat màxima permesa: 60km/h.

• Túnel de Badal: cobreix el tram comprès entre la plaça de Cerdà i l’avinguda Diagonal, en ambdós sentits. Velocitat màxima permesa: 60 km/h.

• Ronda del Litoral: cobreix el tram de l’àmbit dels tres túnels de Colom, el Moll de la Fusta i el pla de Palau, en ambdós sentits. Velocitat màxima permesa: 60 km/h.

• Túnel de les Glòries: cobreix tot el túnel, en ambdós sentits. Velocitat màxima permesa: 50 km/h.

Què és un radar de tram?

La diferència principal entre els radars de tram i els radars clàssics és que aquests últims controlen la velocitat en un punt determinat, mentre que els de tram incorporen una tecnologia de càmeres i lectura de matrícules que permet calcular la velocitat mitjana a la qual ha circulat un vehicle en tot l’àmbit que es controla. D’aquesta manera el sistema identifica els vehicles que superen el límit de velocitat de manera continuada.

A més, el radar de tram permet estudiar els moviments i els fluxos circulatoris i obtenir dades per poder fer anàlisis de mobilitat.

Una perspectiva transversal

Per reduir l’accidentalitat, l’Ajuntament treballa de manera transversal per aplicar polítiques i mesures concretes. D’una banda, s’estan activant iniciatives per a la conscienciació de la ciutadania i, de l’altra, s’impulsen accions específiques que permetin incidir en les conductes de risc i reduir-les.

En concret, en l’àmbit de la velocitat, el Govern municipal vol avançar per consolidar Barcelona com a ciutat 30 i garantir el compliment dels límits establerts.

En aquest context, ha fet una aposta per dotar-se d’un sistema de control automàtic dels excessos de velocitat a través d’una xarxa de radars a l’interior de la ciutat. La mesura respon als objectius que marquen el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024 i el Pla local de seguretat viària de Barcelona 2019-2022.

Etiquetes associades a la notícia