Els serveis municipals han atès 12.000 persones refugiades d’Ucraïna

El gruix de les atencions, amb un total de 7.700 persones en només dotze setmanes, l’ha fet l’Ucrane, el nou equipament d’emergències socials que va obrir a l’abril per concentrar el suport a la comunitat ucraïnesa. A més, s’han facilitat 1.740 empadronaments.

22/06/2022 15:42 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ucrane ha prestat servei a 3.280 nuclis familiars, dels quals gairebé 700 han rebut ajuts econòmics a través de la targeta Barcelona Solidària, per un valor de 147.000 euros. Abans de la creació de l’Ucrane, els serveis d’atenció social de la ciutat van haver d’adaptar-se per atendre les persones que arribaven a Barcelona fugint de la invasió a Ucraïna. El Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) va atendre 2.300 persones i el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) 2.000.

Dels 1.740 empadronaments que s’han efectuat, 916 corresponen a dones, 300 a homes i 524 a menors. Els tres districtes on més se n’han fet són Sant Martí (352), l’Eixample (287) i Sarrià – Sant Gervasi (221). També són els districtes on s’han escolaritzat la majoria dels 584 alumnes provinents d’Ucraïna, segons dades del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). En total s’han inscrit 153 menors a infantil, 295 a primària i 136 a secundària.

Les dades del Ministeri de l’Interior de l’Estat mostren que el 14,5% dels permisos de residència atorgats a població ucraïnesa s’han donat a Barcelona, encara que la població de la ciutat respecte al total de l’Estat no arriba al 4%.

Aliances entre serveis municipals, entitats i ciutadania

A part dels dispositius d’atenció i d’urgències i emergències socials, l’Ajuntament ha posat en marxa diverses iniciatives en col·laboració amb altres entitats per facilitar l’acollida i la integració a la ciutat des d’una perspectiva transversal.

Els serveis municipals han coordinat la fase zero de l’acollida amb la Creu Roja i també gestionen un punt d’atenció dins de Fira Barcelona, on es troba un dels dispositius d’arribada organitzats per l’Estat. En col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona, també s’han facilitat títols de transport públic.

A Barcelona Activa s’ha creat una oficina per afavorir la incorporació laboral del conjunt de persones refugiades provinents d’Ucraïna. En la primera setmana d’activitat ha atès 62 persones (10 homes i 52 dones).

Pel que fa a la cura de la salut mental de les persones nouvingudes d’Ucraïna, en col·laboració amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya, s’ha posat en marxa el programa de suport i ventilació emocional.

També s’ha generat una oferta d’activitats de lleure gratuïtes, especialment per a menors de 4 a 18 anys de famílies que es trobaven allotjades en hotels. Hi han participat 730 persones refugiades a través de sis entitats socials: la Fundació Adsis, la Fundació Centre Educatiu i de Lleure (CEL), la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Servei Solidari, Intress i Salesians Sant Jordi.

Ens municipals com Barcelona de Serveis Municipals (BSM), el Parc d’Atraccions del Tibidabo, l’Institut Barcelona Esports (IBE) o l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) hi han participat proporcionant entrades, igual que han fet altres organitzacions com el Cosmocaixa i el Museu del Barça.

L’oferta es mantindrà a l’estiu a través de dos programes. D’una banda, l’ampliació de places del programa “A l’estiu, Barcelona t’acull”, que passa enguany de 140 a 240 places per a joves d’origen ucraïnès d’entre 14 i 18 anys. De l’altra, s’estén el programa dels casals d’estiu per a menors de 5 a 13 anys que organitza l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).

Els barcelonins i barcelonines també han desenvolupat diverses iniciatives solidàries per fer costat a les persones que arriben d’Ucraïna. L’Ajuntament ha recollit aquest conjunt d’activitats al web ciutatrefugi.barcelona, on també s’inclou informació útil en ucraïnès gràcies a la col·laboració d’intèrprets aportats per la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Etiquetes associades a la notícia