En marxa el Premi Concurs d’idees per a Vallcarca

01/12/2016 10:00 h

Ecologia Urbana

El passat dijous la Comissió de Govern va aprovar les bases d’aquest concurs d’idees per definir la futura ordenació urbanística de la part del barri de Vallcarca afectat per la Modificació del Pla General Metropolità (PGM) Hospital Militar-Vallcarca. Aquest concurs permetrà atraure les millors propostes per reactivar aquest barri, i la guanyadora servirà com a base per formular la Modificació del PGM per a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca.

L’Ajuntament ha posat en marxa un concurs d’idees amb l’objectiu d’atreure les millors propostes per formular una modificació del Pla general metropolità (PGM) a Vallcarca, entre els carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Becquer i l’avinguda de Vallcarca. La proposta escollida servirà de base per elaborar un projecte que reculli les demandes veïnals per a l’àmbit.

Amb aquesta iniciativa es pretén donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca, que duu anys parcialment aturat des del planejament de 2002, afectat per la Modificació del PGM Hospital Militar- Vallcarca, així com la construcció dels nous habitatges, espais verds i activitats previstos. El resultat és un barri ple de solars buits i edificis en mal estat, amb famílies que fa més de trenta anys que viuen en habitatges afectats i amb totes les implicacions afectives i de pèrdua de qualitat de les seves llars que això suposa.

El Govern municipal vol trobar una solució a aquesta situació, i la veu com una oportunitat per repensar part del planejament previst, tot aprofitant les noves activitats culturals i socials que han sorgit en els darrers anys per millorar les condicions de vida del barri.

Aquesta voluntat es va reflectir també en les jornades participatives ‘El barri que volem’, on els veïns i les entitats del barri van assenyalar la necessitat de revisar el model de barri per a Vallcarca.

D’aquelles jornades en va sorgir una Taula de Treball d’Urbanisme, conjunta entre l’Ajuntament i els veïns, on aportar propostes i projectes. Una d’aquestes propostes és la convocatòria del present concurs d’idees a iniciativa municipal que reculli les conclusions i demandes veïnals sorgides d’aquest diàleg.

Així doncs, s’han elaborat unes bases del concurs que tenen com a principals objectius pensar una nova ordenació dels edificis que sigui coherent amb la tipologia de l’edificació pròpia del barri i adaptada a les demandes socials actuals; conservar el teixit de carrers i la trama urbana existents, i servir de base per a la posterior Modificació de pla general metropolità, que també es treballarà amb la participació d’entitats i veïnat.

Criteris per a la nova ordenació

L’àmbit del concurs se situa a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca, 86-132 i abasta una superfície de 15.443 m2.

Els criteris que serviran per valorar les propostes rebudes i que indiquen les característiques que haurà de complir la futura ordenació del barri són la integració amb l’entorn i identitat de barri (que sigui un connector verd, mantingui el model de barri i en potencii el patrimoni), nous models d’habitatge que promoguin la cohesió social,  i l‘eficiència energètica i al sostenibilitat a tenir en compte tant en les noves edificacions com amb les rehabilitacions.

Premis, jurat i calendari

El concurs d’idees de Vallcarca està obert a equips que disposin d’almenys un tècnic competent en la matèria, i es realitzarà a una sola volta.

La proposta guanyadora rebrà 20.000 euros, mentre que s’atorgaran entre 3 i 5 mencions especials de 3.000 euros.

El jurat que escollirà la proposta guanyadora es planteja com una representació de la taula de Vallcarca, i estarà format per cinc representants veïnals, cinc representants de l’Ajuntament, un representant de la propietat privada i cinc tècnics independents.

Alhora, hi haurà una taula tècnica que vetllarà perquè es compleixin els paràmetres de planejament i avaluarà els diferents criteris només com a recolzament del jurat, sense tenir capacitat per desestimar cap proposta. Estarà formada per tres representants de l’Ajuntament, un del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i un del col·lectiu veïnal.

Pel que fa al calendari, el proper 13 de desembre hi haurà una jornada oberta a la ciutadania i als equips professionals que es vulguin presentar al concurs per rebre aportacions i reflexions del veïnat de Vallcarca. La sessió tindrà lloc a la Biblioteca Jaume Fuster a partir de les 18.00 hores.

La previsió és que durant el gener de 2017 els equips lliurin les propostes, com a data màxima el 31 de gener de 2017.

Entre febrer i març el jurat deliberarà, i a l’abril s’anunciarà la proposta guanyadora.

Seguidament, els equips tècnics municipals començaran el procés de redacció dels canvis de la Modificació de pla general metropolità per l’àmbit de Vallcarca, que es preveu que tingui un recorregut aproximat de dos anys fins a la seva aprovació definitiva.

Més informació