Enquestes i estudis d'opinió més accessibles i transparents

El nou reglament municipal sobre el Registre d’enquestes i estudis d’opinió de l’Ajuntament de Barcelona incorpora com a novetat principal l’accés a través del web municipal a tota la informació relativa a les enquestes i els estudis d’opinió que elabora el consistori.

20/04/2017 09:25 h

Ajuntament de Barcelona

Amb el nou reglament s’aplica el principi de publicitat activa. A més de les enquestes i els estudis, al web també es penjaran els fitxers descarregables amb l’informe o els informes dels estudis d’opinió, així com les bases de dades que en formen part.

Una altra novetat és la reducció del termini a partir del qual s’han de fer públics la documentació i els informes. El període passa de 3 a 2 mesos en els estudis d’opinió de fins a 800 entrevistes, i de 6 a 4 mesos en el cas d’un nombre superior d’entrevistes.

El nou reglament, aprovat inicialment a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, se sotmetrà ara a un període d’informació pública. Les novetats del text permeten adaptar la norma del 2003 als canvis tecnològics i legals relacionats amb els nous mitjans digitals i els recents marcs legals en matèria de transparència.

La revisió del reglament també vol aprofundir en el compromís del Govern municipal amb la transparència de l’activitat pública, i garanteix el dret de la ciutadania a accedir a la informació i la documentació públiques. A més, posant a l’abast de tots els col·lectius de la ciutat la informació generada per l’activitat de recerca municipal es comparteix una base de coneixement útil per als grups de recerca que fan estudis sobre la societat barcelonina.