Com volem governar el turisme a Barcelona?

01/05/2016 14:57 h

Redacció

Barcelona ja té un Consell Municipal de Turisme i Ciutat. Es tracta d’una iniciativa pionera que reuneix 60 representants d’entitats i institucions diverses amb l’objectiu de debatre, consensuar i decidir el model turístic que s’ha de seguir a la ciutat. 

Aquest nou òrgan és fruit del primer Consell Plenari del Govern municipal actual, que va plantejar com a objectiu prioritari construir eines de governança participativa en matèria de turisme. És per això que s’ha creat aquest Consell Municipal de Turisme i Ciutat com a òrgan estable de participació ciutadana amb caràcter consultiu i assessor.

L’alcaldessa, Ada Colau, ha presidit aquesta primera reunió i ha dit: “Aquest consell ha de ser l’instrument per regular i governar el turisme del present i, sobretot, del futur.” I ha afegit: “El sector turístic aporta el 12% del PIB barceloní, però també té desequilibris que cal abordar i resoldre de manera conjunta, amb tots els agents implicats.” Així, Colau ha demanat als membres del Consell que contribueixin al debat per fer un turisme més sostenible.

Les principals funcions del Consell Municipal de Turisme i Ciutat consisteixen en assessorar el Govern municipal sobre les iniciatives i accions relacionades amb l’àmbit turístic, proposar mesures per garantir-ne la sostenibilitat i elaborar estudis anuals o a petició de l’alcaldia sobre temes propis d’aquest àmbit sectorial.

El turisme, cosa de tots 

El nou Consell està format per representants d’entitats de sectors tan diversos com el de la restauració, el turisme, els sectors culturals i esportius o les entitats veïnals i socials, entre altres. Ja que el tursime és debat central a Barcelona, l’Ajuntament ha volgut incloure en aquest nou òrgan entitats i sectors que normalment no eren partícips d’aquest debat.