Escollides les deu escoles municipals que seran refugis climàtics

Els centres educatius prendran mesures per reduir l’impacte de les altes temperatures, provocades pel canvi climàtic, com instal·lar elements d'aigua i vegetació i rehabilitar els edificis. Cada escola se situa en un dels districtes de la ciutat, i se n’hi afegirà una onzena, l’Escola Vila Olímpica, que és la impulsora del projecte.

09/06/2019 10:30 h

Ajuntament de Barcelona

Els refugis climàtics són espais preparats per reduir l’impacte de l’escalfament global, especialment l’augment de les temperatures. Segons les previsions, si no s’apliquen mesures per mitigar el canvi climàtic, l’any 2050 la temperatura pujarà 2 ºC, un increment que afecta especialment els col·lectius més vulnerables, com la infància i la gent gran.

Per aquest motiu, la ciutat es prepara per abordar aquest desafiament amb projectes com “Adaptació climàtica a les escoles blava, verda i grisa”, una iniciativa municipal que ha rebut el reconeixement i el suport econòmic de la Comissió Europea i que transformarà alguns centres educatius públics en refugis climàtics. El projecte té un pressupost de cinc milions d’euros (quatre de fons europeus i un d’aportació municipal).

La proposta es basa a aplicar diverses millores en els equipaments, identificades amb tres colors:

 • Blau: instal·lació de punts d’aigua de diferents característiques.
 • Verd: incorporació de zones d’ombra i vegetació.
 • Gris: intervencions als edificis per millorar-ne l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica.

Els deu centres escollits

Les actuacions es duran a terme en deu escoles, una a cada districte, a més d’un onzè centre, l’Escola Vila Olímpica, que és impulsora del projecte:

 • Ciutat Vella: Escola Cervantes
 • L’Eixample: Escola Els Llorers
 • Sants-Montjuïc: Escola Ramon Casas
 • Les Corts: Escola Ítaca
 • Sarrià – Sant Gervasi: Escola Poeta Foix
 • Gràcia: Escola Rius i Taulet
 • Horta-Guinardó: Escola Font d’en Fargas
 • Nou Barris: Institut Escola Antaviana
 • Sant Andreu: Escola Can Fabra
 • Sant Martí: Escola Poblenou

Ara que ja s’han escollit les escoles, començarà la fase de concreció de la proposta, la metodologia i el calendari amb la comunitat educativa. Aquesta fase implicarà tots els agents impulsors del projecte amb l’objectiu de crear una xarxa de treball oberta i participativa. Els escolars també tindran un paper important a l’hora de dissenyar les solucions climàtiques i avaluar les accions. Les previsions són que a partir del mes de setembre comenci el treball amb el professorat, i que durant l’estiu del 2020, aprofitant el període no lectiu, s’apliquin les mesures acordades. Amb aquest calendari de treball, els refugis climàtics escolars estarien a punt per obrir les portes l’estiu del 2021.