Espais verds a la ciutat que creixen de manera natural i afavoreixen la biodiversitat

Un total de 130 hectàrees de verd urbà es naturalitzaran per fomentar un model de ciutat més saludable i respectuós amb la biodiversitat. El pla preveu deixar créixer la vegetació de manera natural, prioritzar espècies frondoses amb més valor ambiental i social i protegir la flora i fauna urbanes.

05/06/2020 16:47 h

Ajuntament de Barcelona

La naturalització dels espais verds vol potenciar l’ampliació espontània de la vegetació que s’ha produït durant el confinament per la covid-19 i avançar en la lluita contra els efectes de l’emergència climàtica.

Beneficis ambientals i en la salut

 • Més benestar físic i emocional per a la ciutadania.
 • Millora de la qualitat de l’aire.
 • Regulació de la temperatura ambient.
 • Més zones d’ombra.
 • Espais més agradables per fer vida social.
 • Paisatges més bonics.

Quines accions es preveuen?

 • Un total de 17 parcs i zones verdes de referència potenciaran el creixement de la vegetació i la protecció de la biodiversitat. També s’actuarà en seixanta espais viaris d’ús poc intensiu per als vianants, com ara rotondes.
 • Catalogació i regulació de les zones d’interès natural, on predomina l’ecosistema mediterrani, per aconseguir una cura i una protecció especial dels espais. S’hi inclouen àrees de Montjuïc, els Tres Turons i el vessant de solell de Collserola.
 • Reducció de la freqüència de sega per transformar la gespa tradicional dels parcs en prats urbans, en herbassars o en prats de flor amb més valor ambiental i impacte visual.
 • Un miler més d’escocells, fins a arribar als 2.300 en dos anys, afavoriran la sembra de flors espontànies que tenen efectes pol·linitzadors i atreuen una fauna beneficiosa per al control de les plagues dels arbres.
 • Es crearan nous refugis de biodiversitat als parcs de la Ciutadella i de Diagonal Mar, a la plaça de la Sagrada Família i al llac de la plaça de Gaudí per protegir la flora de llacs i basses com a hàbitat indispensable per a la fauna que hi viu.
 • Guia amb recomanacions per integrar els espais de nidificació i refugi per a aus en rehabilitacions i obra nova. Els ocells s’han de protegir, són un patrimoni natural de la ciutat i tenen un paper important per controlar plagues d’insectes.

A la naturalització del verd de la ciutat s’afegirà la creació de 40 hectàrees més de verd, la millora de la qualitat d’aquest verd i l’impuls de la cogestió d’espais.

Etiquetes associades a la notícia