Fem junts el programa Superilles a Sant Antoni

El programa Superilles requereix la implicació de la ciutadania, ja que a través dels processos participatius, tant del veïnat com els col·lectius intervenen en les anàlisis i el disseny de cada superilla, i adapten el model a les característiques de la zona i a les necessitats concretes de cada cas. El procés participatiu que s'ha portat a terme des de febrer del 2017 amb un grup impulsor i sessions de treball amb les AMPAS's i els comerciants del barri finalitza aquest mes d'octubre amb una jornada oberta al veïnat.

11/10/2017 12:07 h

Districte Eixample

En la jornada de treball que es farà dimarts 17 d’octubre a les 18 h a l’Espai Veïnal Calàbria 66 es presentarà la feina feta fins ara amb les entitats del barri de Sant Antoni, es treballarà en grups per debatre les propostes que han sorgit al llarg d’aquest procés i finalment es posaran les idees en comú.

Alguns dels temes que s’han plantejat són els canvis en la mobilitat (sentits de circulació dels carrers, xarxa d’autobusos, xarxa de vies ciclables, zones d’estacionament en superfície i zones de càrrega i descàrrega) i altres actuacions de millora per alliberar l’espai públic de trànsit.

L’àmbit de les Superilles a Sant Antoni té una superfície de 78 hectàrees. Actualment ja compta amb eixos cívics i espais d’estada, que ara es pretenen ampliar donant prioritat als vianants a través de reurbanitzacions i d’actuacions tàctiques.