Formació en drets humans per al personal municipal

Actualment són molts els indrets del món on es vulneren els drets humans, cosa que també pot passar a Barcelona. Per això és necessari que el personal municipal sigui el reflex d'una institució sensible i capacitada que actuï en primera línia per protegir els drets humans. El Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat és una eina per afrontar aquest repte.

14/02/2018 19:20 h

Redacció

Les jornades formatives en diversitat i interculturalitat que ha rebut part del personal municipal han servit per aprendre a interpretar la realitat d’una ciutat diversa com ho és Barcelona, identificar possibles vulneracions de drets en situacions quotidianes, activar els mecanismes de garantia corresponents i, en definitiva, fer dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament agents de protecció dels drets humans.

El desembre del 2016 es va presentar el Pla de formació en drets humans i diversitat de l’Ajuntament de Barcelona, una actuació prevista dins de la mesura de govern “Barcelona, ciutat de drets”. La finalitat d’aquesta mesura és la de convertir Barcelona en una ciutat pionera i referent en la defensa dels drets humans.

Des de l’impuls del pla, un total de 469 treballadors i treballadores municipals han seguit 25 cursos diferents, que representen 178 hores formatives. Principalment es tracta de personal amb funcions de tracte més directe amb la ciutadania, com els professionals dels serveis socials, de les oficines d’atenció a la ciutadania i de la Guàrdia Urbana.

Durant el 2018 s’inclourà també el professorat de les escoles com a destinataris de les formacions, mitjançant un acord amb el Consorci d’Educació i Tècniques de Prevenció.

Etiquetes associades a la notícia