Fre a les cuines i els supermercats fantasma

El proper Ple municipal aprovarà un nou pla especial d’activitats vinculades al repartiment a domicili que posarà fi a les cuines i els supermercats fantasma als barris i el teixit urbà de la ciutat. El pla preveu que els supermercats fantasma hagin de reconvertir-se, que les cuines fantasma només puguin instal·lar-se en zones industrials allunyades d’habitatges i que els restaurants que reparteixen a domicili hagin de sol·licitar un permís i complir certes condicions. L’objectiu és protegir el comerç de proximitat i la vida veïnal.

13/01/2023 14:21 h

Ajuntament de Barcelona

Els nous negocis sorgits durant la pandèmia sense cap marc normatiu que els regulés no estan oberts al públic i suposen un moviment important de repartidors als entorns immediats. La proliferació d’aquests negocis havia generat rebuig veïnal i tensions per la mobilitat, l’ús molt intensiu de l’espai públic i els problemes de convivència que se’n deriven, com sorolls i olors.

El març del 2021 es va aprovar una suspensió de llicències vinculades a les macrocuines per avançar cap a una nova regulació, i un any després es va aprovar inicialment el pla d’usos.

Ara, després d’incorporar-hi millores recollides a través d’un procés participatiu i les converses amb els grups, el pla es durà a aprovació definitiva amb l’objectiu d’equilibrar l’ús dels espais urbans, garantir un model comercial sostenible i fer compatibles les activitats econòmiques amb el dia a dia del veïnat i el dret a l’habitatge. La nova normativa preveu el següent:

    • Els supermercats fantasma —magatzems amb repartiment a domicili— queden totalment prohibits. Els establiments d’aquest tipus que han estat operant fins ara es podran transformar en altres activitats permeses, en concret, en magatzems alimentaris sense repartiment a domicili o en supermercats oberts al públic.
    • Les cuines fantasma no estan permeses als barris de Barcelona, únicament s’admeten en l’àmbit industrial de la Zona Franca, sempre que hi hagi un màxim d’un establiment en un radi de 400 metres —equivalent a tres illes de l’Eixample—. A més, per evitar que els establiments de plats preparats es converteixin en cuines fantasma encobertes, s’estableixen condicions de densitat i superfície màxima per a aquest tipus d’activitat.

El pla també posa ordre a les activitats de repartiment a domicili i requereix un permís específic als restaurants que reparteixen àpats a casa, que hauran de dedicar un mínim del 40% del local a l’ús públic i permetre als repartidors l’accés a l’establiment, reservar-los un espai per a l’espera i garantir-los l’ús dels serveis.