Has perdut un objecte? Vine a buscar-lo a l’Oficina de Troballes

El servei de gestió d’objectes perduts és al carrer de la Ciutat, 2, al districte de Ciutat Vella. L’oficina municipal gestiona una mitjana de 20.000 troballes l’any, un 30% de les quals es retornen a les persones propietàries.

03/05/2023 12:06 h

Ajuntament de Barcelona
  • He perdut un objecte o un document a Barcelona. Què puc fer?

Posa’t en contacte amb l‘Oficina de Troballes i demana-hi una cita. Hi ha dues vies per demanar-la:

A l’oficina miraran si tenen l’objecte perdut. Tots els objectes o els documents que es lliuren a l’Oficina de Troballes es classifiquen i es documenten amb un etiquetatge intel·ligent.

A través dels canals de contacte amb l’Oficina de Troballes, també es pot cancel·lar o consultar la cita sol·licitada.

  • He trobat unes ulleres, una cartera al carrer. On les puc deixar?

Les pots lliurar a l’Oficina de Troballes, sol·licitat-hi una cita per les dues vies esmentades anteriorment.

Una altra via per fer-hi arribar objectes perduts és lliurar-los a qualsevol dependència de la Guàrdia Urbana o a les patrulles del cos que siguin a la via pública.

  • Quant de temps es guarden els objectes perduts a l’Oficina de Troballes?

Mentre s’espera que algú els reclami, els objectes i els documents perduts són custodiats durant un període de sis mesos al magatzem de l’oficina, tal com determina l’article 542-22 de la Llei 5/2006 del Codi civil de Catalunya.

Un cop transcorregut aquest termini i si ningú en reclama la propietat, la persona que va trobar l’objecte disposa de 30 dies per recuperar-lo. En aquest cas, aquesta persona ha de mostrar el rebut emès per l’oficina en el moment que hi va lliurar l’objecte.

  • Qui pot recollir un objecte perdut a l’Oficina de Troballes?

La persona interessada o una persona que actuï en representació de la persona propietària o de la que va trobar l’objecte. En aquest cas, és necessari presentar una autorització signada.

Etiquetes associades a la notícia