Impuls a Barcelona com a capital euromediterrània

Amb l’objectiu de reforçar el paper de Barcelona com a capital euromediterrània, es presenta un full de ruta elaborat conjuntament amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) que recull dinou accions concretes i a curt termini per posicionar la ciutat com a referent en polítiques econòmiques, socials i culturals.

03/04/2023 12:31 h

Ajuntament de Barcelona

L’Estratègia mediterrània municipal arriba pocs mesos abans de la presidència espanyola de la Unió Europea i de les eleccions europees, amb la voluntat de recuperar la dimensió euromediterrània en el debat europeu, amb una perspectiva local i una vinculació amb les realitats urbanes.

Durant el procés d’elaboració del document, també s’ha comptat amb la col·laboració de MedCities, una xarxa per empoderar els governs locals mediterranis.

Un full de ruta amb dinou actuacions clau

L’estratègia recull una diagnosi en què s’identifiquen tendències i reptes compartits entre ciutats i actors. La part central del document planteja tres objectius: construir regió i valors, generar polítiques i bones pràctiques i exercir la capitalitat des de Barcelona.

Es desplega en un pla d’acció de dinou mesures a escala local i supralocal que abasten àmbits tan diversos com l’emergència climàtica, els drets socials, el comerç i el turisme, la cultura, l’economia blava o la digitalització.

Consulteu el document complet de l’Estratègia mediterrània de l’Ajuntament de Barcelona.