Impuls als espais per a la recàrrega de vehicles elèctrics

El Ple ha aprovat definitivament una normativa pionera a l’Estat que ordena la implantació d’electrolineres —estacions de subministrament elèctric— i de punts i estacions de recàrrega i intercanvi de bateries. Actualment, Barcelona disposa de 113 espais de subministrament elèctric amb 896 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. La nova regulació municipal té l’objectiu de multiplicar per sis aquests espais en els pròxims deu anys per promoure una mobilitat més sostenible i menys contaminant. Per fer-ho possible, s’ubicaran diferents instal·lacions per a la recàrrega o l’intercanvi de bateries elèctriques en aparcaments a la calçada i soterrats, centres comercials, benzineres, tallers o concessionaris d’automòbils.

13/06/2021 10:07 h

Ajuntament de Barcelona

Actualment la ciutat disposa de 113 espais per a la recàrrega elèctrica, el 80,6% es troben en aparcaments públics i la resta a la via pública. La majoria són o bé exclusius per a motocicletes o bé punts oberts a tot tipus de vehicles elèctrics. La resta són punts de recàrrega semiràpida i ràpida, exclusius per a taxis o per a vehicles de distribució urbana.

Els 550 punts de subministrament elèctric que la nova regulació de l’Ajuntament de Barcelona preveu es trobaran principalment en aparcaments d’accés públic i també a l’entorn de les rondes i als polígons industrials, on hi ha més volum de vehicles privats. Es distribuiran per tota la ciutat tenint en compte les zones de més afluència de vehicles.

S’implantaran tres tipus d’instal·lacions de recàrrega elèctrica o de intercanvi de bateries:

  • Electrolineres: Seran instal·lacions de recàrrega elèctrica de pagament per a vehicles elèctrics o híbrids. Les benzineres que hi ha a Barcelona podran reconvertir-se per poder oferir aquest servei a les seves estacions.
  • Estacions de recàrrega o intercanvi de bateries: S’ubicaran en aparcaments, soterrats o a la calçada, en règim d’explotació horària o rotació i en aparcaments de centres comercials. Els punts de recàrrega es trobaran a la planta baixa o a la planta -1.
  • Punts d’intercanvi de bateries: Seran espais per a l’intercanvi de bateries extraïbles de vehicles de mobilitat personal com bicicletes o patinets elèctrics.

Notícies relacionades