Impuls per desenvolupar tecnologies d’intel·ligència artificial als serveis municipals

La mesura de govern “Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial” consta d’una vintena d’accions per introduir tecnologia d’intel·ligència artificial en diferents serveis municipals. L’estratègia fixa també el marc normatiu per implementar aquesta tecnologia respectant els drets digitals de la ciutadania, fomentant l’humanisme tecnològic i apostant per models transparents, auditables i oberts.

21/04/2021 10:26 h

Ajuntament de Barcelona

A la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció s’ha presentat la mesura de govern “Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial“, en què s’estableixen els mecanismes que cal seguir per utilitzar la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents urbanes als serveis municipals respectant els drets digitals de la ciutadania. Amb aquest marc normatiu, Barcelona se suma a altres ciutats que ja disposen d’un marc per utilitzar aquestes eines com són Amsterdam, Nova York o Hèlsinki.

La mesura de govern consta d’actuacions d’organització, gestió i governança que es desenvoluparan en els pròxims tres anys perquè les eines d’intel·ligència artificial:

  • Potenciïn la transformació digital municipal.
  • Ajudin a avançar cap a un model de governança intel·ligent, més eficaç i eficient en la resolució de reptes i en la gestió de les polítiques públiques.
  • Fomentin l’establiment de mecanismes interns que garanteixin els drets humans i assegurin la participació ciutadana.
  • Promoguin models i projectes que siguin transparents i auditables amb programari lliure i coneixement obert.
  • Respectin els drets humans en el disseny i la privacitat i el dret a entendre la presa de decisions, i assegurin la supervisió humana en les decisions automatitzades de les màquines, quan aquestes decisions afectin persones.

Projectes pilot amb intel·ligència artificial

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona té diversos projectes d’intel·ligència artificial en fase pilot en diferents àrees del consistori com, per exemple, el monitoratge de l’afluència a les platges, que es va realitzar l’estiu passat durant la pandèmia de la covid-19. Les dades d’afluència a les platges s’actualitzaven en temps real en una pàgina web oberta perquè la ciutadania les pogués consultar abans d’anar a la platja.

Un altre projecte en marxa és el que s’està utilitzant, en fase de proves, al servei de l’IRIS, on la ciutadania pot fer arribar consultes, queixes i suggeriments telemàticament. A través d’algoritmes d’aprenentatge automàtic se simplifica el procés de classificació de les consultes ciutadanes.

Etiquetes associades a la notícia